Hoe is de bouw in Duitsland geregeld?

De Duitse markt trekt aan en er liggen zeker kansen voor Nederlandse bouwbedrijven. Maar de Duitse markt zit anders in elkaar dan de Nederlandse. Wie in Duitsland actief wil zijn, dient zich hiervan bewust te zijn en zich goed voor te bereiden. vob

Het zij benadrukt dat Duitsland geen achtertuin van Nederland is. “Wel misschien wat betreft afstand, maar de (bouw)cultuur is er heel anders. Daar dienen Nederlandse bedrijven zich wel van bewust te zijn voordat ze daar aan de slag gaan, want anders kan men tegen grote problemen aanlopen.” Eerst even wat geschiedenis. Na de val van de muur (1989) maakte de bouw in Duitsland een periode van ongekende bloei door. De prijzen waren relatief hoog en er was voor iedereen werk. De voormalige DDR heeft momenteel de beste snelwegen en de modernste gebouwen. Veel buitenlandse bedrijven werden in die periode actief in Duitsland. Vanaf 1995 kwam hier een einde aan en brak de periode aan die bekend is geworden als de Grosse Baukrise. De bouwmarkt zakte in en er werd alleen nog geconcurreerd op prijs. Het besef groeide dat er zaken dienden te veranderen (Marktbereinigung). 

Sinds 2005 gaat het beter. De Kredietcrisis heeft natuurlijk ook zijn effect gehad op de Duitse bouw (ook daar is de nieuwbouwmarkt tot stilstand gekomen), maar we kunnen wel stellen dat de laatste jaren een stijgende lijn is ingezet. Dit vanwege de stijgende export, de stijgende lonen, maar vooral vanwege de overheidssteun. Met name op het gebied van duurzaam bouwen en duurzame energie ondersteunt de Duitse overheid de markt op structurele basis. Hierdoor heeft kennisontwikkeling kunnen plaatsvinden en speelt Duitsland momenteel op diverse gebieden een voortrekkersrol. In Nederland zijn de subsidies op dit gebied meer ad hoc.”

Bouwcultuur

Hoe is de bouw in Duitsland georganiseerd? “Het bouwteam zoals we dat in Nederland kennen, zou in Duitsland geen voet aan de grond kunnen krijgen,”  “De bouw in Duitsland is veel meer hiërarchisch georganiseerd (in tegenstelling tot het poldermodel zoals we dat in Nederland kennen, onze overlegcultuur). Traditioneel is in Duitsland bij kleinere projecten de directievoering, de coördinatie en het toezicht in handen van de opdrachtgever, de particuliere woningeigenaar. Deze fungeert als Bauherr: hij zoekt de partijen bij elkaar en ziet erop toe dat het werk naar behoren wordt uitgevoerd (of stelt daar iemand voor aan). Bij meer complexe werken vervult de architect deze rol. Architectenbureaus zijn hierop ingericht. Eventuele veranderingen die later in de bouwmethode worden aangebracht, dienen altijd eerst met de architect te worden afgestemd. En de veranderingen dienen zwart op wit te worden vastgelegd zodat daar later geen misverstanden over kunnen ontstaan.

De architect is dus de eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van het werk. Hij heeft feitelijk een dubbelrol. Enerzijds fungeert hij als vertrouwensman van de opdrachtgever. Anderzijds is hij een uitvoerende partij, en aanspreekpunt van de overige uitvoerende partijen.” Een andere contractvorm gaat uit van het werken met de zogeheten Generalunternehmer. Dit zijn bouwbedrijven die de eindverantwoordelijkheid en het toezicht van de architect overnemen. De Generalunternehmer is dus het aanspreekpunt voor de opdrachtgever. De architect fungeert in deze contractvorm eerder als tussenpersoon van de opdrachtgever en de Generalunternehmer. Eventuele aanpassingen in het bouwproces dient de Generalunternehmer met zowel de architect als de opdrachtgever af te stemmen.

(c) Nedax 2017