Het verleggen van de de Duitse BTW

btwnultariefOm als (bouw)ondernemer in Duitsland aan de slag te gaan, is goede informatie over de fiscale regelgeving gewenst. Zo kan het zijn dat u zich dient te registreren voor de Duitse omzetbelasting (Mehrwertsteuer). Als onderaannemer is vaak de verleggingsregeling van toepassing, zodat u zich niet in Duitsland hoeft te registreren. U dient wel tijdig als voorbelasting de BTW op in Duitsland gemaakte kosten terug te vragen. Factuurvereisten: op de factuur dient in ieder geval het ‘Umsatzsteueridentnummer ’ van de Duitse opdrachtgever te staan vermeld. Er dient dus geen BTW (ook niet het 0%-tarief) op de factuur te worden vermeld. U dient de toepasselijke verleggingsregeling te noemen op de factuur. Bij het verrichten van diensten aan btw-ondernemers in Duitsland geldt dat u de btw moet verleggen naar de ondernemer aldaar. Op de factuur vermeldt u het btw-identificatienummer van uw afnemer nadat u deze op juistheid hebt gecontroleerd. Met ingang van 1 januari 2013 bent u ook verplicht om op de factuur de exacte tekst “btw verlegd” te vermelden.

Verder bent u verplicht om bij zowel de levering van goederen als het verrichten van diensten aan ondernemers in andere EU-lidstaten een opgaaf “intracommunautaire prestaties” bij de Belastingdienst te doen. Als een ondernemer goederen naar een bedrijf in een andere EU-lidstaat exporteert, mag hij 0 % BTW berekenen. Aangezien deze BTW-regeling m.b.t. intracommunautaire leveringen nogal fraudegevoelig is, heeft Duitsland na een lange worsteling nu een nieuwe maatregel in de omzetbelastingwetgeving geïntroduceerd. Per 1 oktober 2013 is voor de toepassing van het BTW-nultarief op intracommunautaire leveringen een ontvangstbevestiging (Gelangensbestätigung) noodzakelijk.

factuurDeze Gelangensbestätigung wordt de belangrijkste component in de administratieve bewijsvoering bij export binnen de EU, hoewel deze bevestiging van aankomst na bijna 2 jaar Duitse discussie slechts in een afgeslankte vorm wordt doorgevoerd. Ondernemers zijn in Duitsland verplicht hun omzetbelasting-vooraangifte op tijd en compleet naar de fiscus op te sturen. Als deze maandelijkse belastingaangifte niet pünktlich en volledig geschiedt, kan dit als belastingontduiking worden beschouwd met als gevolg drastische boetes. Ook Nederlandse ondernemers kunnen er onder bepaalde voorwaarden toe worden verplicht, omzetbelasting-vooraangiftes in te dienen. Die moeten dan in de regel tot de 10. van de eerstvolgende maand elektronisch bij het Finanzamt Kleve binnenkomen. Deze vooraangiftes dienen niet alleen op tijd, maar ook volledig te zijn. Een vertraagde aangifte van omzetbelasting om welke reden dan ook (ziekte, vergeetachtigheid, opzet) kan immers worden beschouwd als BTW-fraude, als Steuerhinterziehung auf Zeit. Indien er te laat of binnen een verkeerde vooraangifte-periode aangifte wordt gedaan van grotere BTW-bedragen, heeft de Duitse fiscus momenteel de neiging, meteen de afdeling strafzaken in te schakelen en een procedure wegens BTW-fraude op te starten. Om dit te voorkomen is het raadzaam in ieder geval de reeds ingediende vooraangifte te corrigeren en de omzet niet domweg bij de eerstvolgende reguliere vooraangifte bijkomend op te geven.
Dit probleem kan zich bijvoorbeeld voordoen, als met de klant overeengekomen is, dat hij geen facturen ontvangt maar in plaats daarvan creditnota’s verstrekt. Als er dan bijvoorbeeld op 12 juni 2013 een creditnota van de klant over omzetten van mei 2013 binnenkomt, is de BTW-vooraangifte al op weg naar de fiscus. Deze omzet dient niet in juni (bijkomend) te worden opgegeven, maar behoort tot de mei-aangifte; de vooraangifte van de maand mei dient daarom te worden gecorrigeerd. Voorbeeld verlegging bij diensten U bent een Nederlandse ondernemer en schildert in Aken een gebouw van een Duitse ondernemer. Uw klant is een in Duitsland gevestigde ondernemer. De btw wordt verlegd naar de klant. U schrijft een factuur uit zonder btw en vermeldt op de factuur 'btw verlegd' en het btw-identificatienummer van uw klant. Let op! Als de verleggingsregeling op u van toepassing is, mag u geen btw op uw factuur vermelden. U vermeldt op de factuur 'btw verlegd' en het btw-identificatienummer van uw klant.

U mag de btw over de kosten die u hebt gemaakt wel aftrekken. BTW (of omzetbelasting) wordt in Duitsland Mehrwertsteuer (MwSt) of Umsatzsteuer (USt) genoemd. Het gangbare BTW-tarief in Duitsland is 19%.  

(c) Marco Crommentuyn, secretariaat Nedax