Geen Zoll meldingsplicht voor de ZZP’er!

zoll22In diverse Nederlandse media werd de laatste tijd de indruk gewekt dat de ZZP’er voor het werken in Duitsland ook een meldingsplicht had aan de Zoll (Duitse douane). Voor Nederlandse bedrijven die hun personeel in loondienst te werk stellen in Duitsland, bestaat sinds 1996 de meldingsplicht aan de Zoll. Per 1 januari 2016 is deze meldingsplicht verzwaard naar bijna alle branches in het kader van het Duitse minimumloon wetgeving.  
 
Wetgeving: 
De hele meldingsplicht is gebaseerd in Duitsland op 4 wetgevingen zijnde: 
  • Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG)
  • Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz - (SchwarzArbG)
  • Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG)
  • Mindestlohngesetz (MiLoG)
Al deze wetten hebben betrekking op de relatie werkgever en werknemer. Sinds jaren bestaat in Nederland de populaire rechtsvorm Zelfstandige Zonder Personeel, kortweg ZZP. In deze rechtsvorm is er geen relatie werkgever en werknemer. De eigenaar is namelijk tevens de enigste werknemer. Kortom, bovenstaande Duitse wetgeving kan niet worden toegepast door de Zoll voor het traceren van Nederlandse ZZP’er werkzaam in Duitsland.
 
De laatste tijd kwamen er berichten, via allerlei kanalen, dat de ZZP’er wel een meldingsplicht had aan de Zoll in Keulen. Derhalve nam het Nedax secretariaat contact op de “Generalzolldirektion Zentrale Auskunft” te Dresden om toelichting te vragen inzake de meldingsplicht voor de ZZP’er. Binnen 2 dagen was er een officieel antwoord dat duidelijk aangaf dat er geen meldingsplicht bestaat voor ’n ZZP’er. De betreffende beambte verwees verder door naar de website van Zoll inzake de meldingsverplichting voor Nederlandse bedrijven. LINK
 
Soka-Bau
 
Nu dat duidelijk is dat een ZZP’er zich voor aanvang van zijn werkzaamheden niet behoeft te melden, blijft de vraag hoe Soka-Bau (Duits vakantiegeld fonds) hiermee omgaat. Soka-Bau geeft namelijk wel duidelijk aan dat een ZZP’er zich moet melden in Wiesbaden bij Soka-Bau voor de vakantiegeld fonds regelingen. Het Nedax secretariaat adviseert ZZP’ers die structureel naar Duitsland gaan werken om via Soka-Bau een vrijstelling voor deze regeling aan te vragen.
 
Nu dat duidelijk is dat ZZP'ers geen meldingsplicht hebben is het voor bedrijven derhalve geen enkele probleem om ZZP'ers in onderaanneming opdracht te verstrekken voor werkzaamheden in Duitsland. Let wel op de wetgeving inzake schijnzelfstandigheid!
 

Overweeg derhalve een Nedax lidmaatschap waarin alles wordt geregeld voor U.