Duitse nep facturen, er zijn nieuwe ontwikkelingen!

valse factuurAl eerder berichtte Nedax over Duitse nep facturen inzake het Duitse bedrijf DAD GmbH.
 
Momenteel zijn er verdere ontwikkelingen aangaande deze firma die in verleden veel nep facturen heeft verstuurd in Europa. Nader onderzoek, via het Duitse handelsregister, heeft nu aangetoond dat de firma DAD GmbH inmiddels is geliquideerd. Echter heeft DAD GmbH haar vorderingen tegen de gedupeerde (Nederlandse) bedrijven overgedragen aan een nog dubieuzer bedrijf: CC Commercial Conduct Solutions Ltd. met zetel op Cyprus. Dit bedrijf is nu ook eigenaar/houder van het E-B-N-register geworden. Bestuurder is ene mevrouw Christina Karapinna Michail.
 
Haar medewerkers proberen nu per e-mail op agressieve/intimiderende manier de vorderingen (meestal over de jaren 2017, 2018 en 2019 – waarschijnlijk omdat deze nog niet verjaard zijn) alsnog te incasseren. Het bedrag moet dan worden overgemaakt op een bankrekening in Hongarije (kan het nóg gekker worden?).
 
De werkwijze van deze firma is als volgt. Allereerst probeert men, middels een schikkingsvoorstel (betaling van slechts een deel van de vordering binnen korte termijn) snel het geld te ontvangen. Lukt dat niet, gaat men over tot een agressievere vorm. Men eist het gehele bedrag onder dreiging van het starten van een Europees betalingsbevelprocedure. Tevens probeert men de gedupeerde bedrijven bang te maken onder verwijs naar een uitspraak van een Poolse rechter waaruit zou blijken dat de bedrijven wél moeten betalen, terwijl eerder de Duitse rechter alle vorderingen van DAD GmbH heeft afgewezen, dit omdat de contracten nietig zijn en in strijd met de goede zeden. Nedax adviseert dus:  Niet betalen.

Dit artikel kwam tot stand met hulp en research van advocaat Patrick Link, kantoor LegalLink uit Utrecht.