LET OP: 20 juni in veel Duitse deelstaten een FEESTDAG!
60 dagen na Pasen wordt in de katholieke deelstaten van Duitsland “Fronleichnam” gevierd. Alle bedrijven daar zijn dicht! Omdat Fronleichnam altijd op een donderdag valt, nemen veel mensen voor een lang weekend vrij. Het wordt dus druk op de wegen en veel Duitse toeristen zullen naar Nederland komen.

Grensarbeider - pendelaar

De grensarbeider of pendelaar is een Nederlandse werknemer welke in Duitsland werkt onder een Duitse arbeidsovereenkomst en in Duitsland sociaal is verzekerd en belastingplichtig is. De grenspendelaar reist dagelijks maar in elk geval minimaal 1x per week vanuit Duitsland naar zijn woonplaats in Nederland.

Volgende aandachtspunten zijn hier bij van belang:

  • De Hypotheekrente aftrek in Nederland ( Niewe compensatieregeling 2016)
  • De Ziektekostenverzekering ( De zogenaamde Verdragspolis regeling)
  • Duitse auto van de zaak (BPM vrijstelling mogelijk ? )
  • Het voorkomen van dubbele belasting in Nederland en Duitsland ( Doppelbesteuerungsabkommen)
  • Overheveling van de Duitse WW-premie naar Nederland in geval van werkeloosheid ( Arbeitsbescheinigung en formulier DPU-1)
  • Kirchensteuer
  • Welke Steuerklasse is van toepassing?

Hypotheekrente aftrek

In Nederland is de hypotheekrente voor een eigen woning aftrekbaar van de belastingen. U betaalt over uw loon (of een deel ervan) in Duitsland belasting. Omdat u in Nederland geen of minder belasting betaalt krijgt u in Nederland geen teruggaaf of een lagere teruggaaf van belastingen.Heeft u een fiscaal partner die in Nederland belasting betaalt, dan kan uw fiscaal partner de hypotheekrente aftrekken. Uw fiscaal partner krijgt dan de belastingteruggaaf.

Wordt lid en krijg gratis advies

Duitse auto

Wanneer je een auto van de zaak privé gebruikt, betaal je hierover belasting in het land waar ook het loon belast is. Deze bijtelling wordt eventueel gesplitst over de verschillende landen, als in verschillende landen wordt gewerkt.

Zo zal in bovenstaand voorbeeld 30% van de bijtelling van de auto conform de Duitse wetgeving vastgesteld moeten worden én wordt hierover in Duitsland belasting betaald. Meer informatie via onze helpdesk voor leden.

Wordt lid en krijg gratis advies

Overheveling van de WW-premie

Woont u in Nederland, maar werkt u in Duitsland en bent u daar verzekerd? Dan zijn er 2 situaties mogelijk als u werkloos wordt.

Ik ben gedeeltelijk werkloos

Werkt u nog deels in Duitsland? Dan bent u gedeeltelijk werkloos. Als u aan de Duitse voorwaarden voldoet, dan kunt u een Duitse werkloosheidsuitkering krijgen. De uitkering vraagt u aan bij de Agentur für Arbeit waar u zich ook als werkzoekende inschrijft.

Ik ben volledig werkloos

Als u volledig werkloos bent, dan werkt u dus niet meer in Duitsland. U kunt dan een Nederlandse WW-uitkering aanvragen. Houd er rekening mee dat u in Nederland beschikbaar moet zijn voor werk. Om aan te tonen dat u in Duitsland heeft gewerkt en verzekerd was, kunt u Formulier PD U1 aanvragen bij de Agentur für Arbeit in de plaats waar u werkte. U moet dan een zogeheten Arbeitsbescheinigung laten zien. Een Arbeitsbescheinigung krijgt u van uw ex-werkgever. 

Wordt lid en krijg gratis advies

AOW

Tijdens het werken in Duitsland bouwt men in Nederland geen AOW meer op. Wel is men verzekerd via de de Duitse Rentenverischerung. Wat betekent dit in de praktijk?

Meer informatie via deze LINK.

Wordt lid en krijg gratis advies

Ziektekostenverzekering

Als u in Duitsland werkt, bent u tegen ziektekosten in Duitsland verzekerd. Duitsland kent drie soorten ziektekostenverzekeringen: een verplichte, een vrijwillig verplichte en een particuliere ziektekostenverzekering.Bent u werknemer, dan bent u verplicht verzekerd, tenzij uw brutoloon meer is dan €55.000 per jaar.

Wordt lid en krijg gratis advies

Dubbele belasting

Woont u in Nederland of Duitsland en hebt u inkomen uit het andere land? Dan krijgt u te maken met 2 landen die belasting kunnen heffen over dat inkomen. Om te voorkomen dat beide landen over hetzelfde inkomen belasting heffen, hebben Nederland en Duitsland onderling afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een belastingverdrag. Met die afspraken kan worden vastgesteld welk land het recht heeft belastingen te heffen.

Wordt lid en krijg gratis advies

Kirchensteuer

In Duitsland betaalt elk kerklid "Kirchensteuer", dat wil zeggen dat zij een heffing betalen over hun belasting die door de staat wordt uitgekeerd aan de kerk. Hierdoor ontvangen zowel de Rooms-Katholieke Kerk als de Evangelische Kirche (en wellicht ook nog andere Duitse kerken) jaarlijks miljarden euro's.

Nederlanders weten dit bij aangaan van een Duitse dienstverband vaak niet en geven niets vermoedend hun religie aan de werkgever door. Vervolgens wordt men voor de Kirchensteuer aangeslagen.

Iedereen die dat wil, kan het doorgeven van de religie tegenhouden en schriftelijk een Sperrvermerk aanvragen bij de Duitse belastingdienst .

Wordt lid en krijg gratis advies

Lidmaatschap

Een pendelaar kan al lid worden voor het bedrag van € 95,-/ jaar

Men kan dan onbeperkt gebruik maken van onze telefonische helpdesk.