Traject "groot rijbewijs" voor het werken Duitsland

Gaat u als Nederlands of Belgisch bedrijf werkzaamheden uitvoeren in Duitsland met uw eigen personeel, en werkzaamheden verrichten aan onroerend goed? Dan moet u zorgen voor de nodige vergunningen, heeft u een meldingsplicht en een bewijsplicht naar de Duitse overheid bij een controle, en gaat u vakantiegeld afdragen voor elk gewerkt uur! 

Samen met u regelt Nedax dit gehele traject binnen enkele dagen na opdracht!

De 4 Duitse overheden welke worden meegenomen in het groot rijbewijs traject zijn:

bouwplaats duits1. Zoll (Douane)

De Duitse overheid beschermd sinds 1996 haar Duitse bouw economie met diverse wetgeving, goedgekeurd door Brussel. Men heeft vastgelegd dat buitenlandse bedrijven de Duitse bouw CAO moeten volgen, en dat men zich moet aanmelden bij de Duitse douane, voor aanvang van de werkzaamheden. De Zoll heeft in Duitsland een controle plicht.

2. Duitse belastingdienst

De Duitse belastingdienst heeft strenge regels opgesteld dat ook correct de belasting voor aanvang van de werkzaamheden wordt afgedragen, zijnde 15% van de totale opdracht som. Een vrijstelling hiervoor kan aangevraagd worden middels de "Freistellungsbescheinigung".

3. Handwerkskammer (HWK)

De Handwerkskammer ziet toe dat de werkzaamheden ook uitgevoerd worden volgens de Duitse norm. U dient dus een geldige inschrijving te hebben in de Handwerksrolle indien dat u een van de 41 beschermde ambachten uitoefent. 

4. Soka-Bau

Verder bent u verplicht om over elk gewerkt uur in de Duitse bouw, vakantiegeld af te dragen naar de Duitse Soka-Bau instanties, zijnde 14,5% van het bruto uurloon. Dit geld voor bedrijven werkzaam in de Duitse bouw.

Uw melding en bewijsplicht tijdens een Zoll werkplek controle 

Sinds 1996 controleert de Duitse douane op werkplekken of buitenlandse bedrijven zich houden aan de Duitse wet en regelgeving. Dit doet men door de vooraanmeldingen middels een Fax of via internet te vergelijken met documenten op de bouwplaats. Bij overtreding volgt proces-verbaal en een geldboete.

De Internet melding is verplicht voor alle buitenlandse bedrijven en wordt strafbaar als deze niet correct is ingevuld.

Buitenlandse bedrijven hebben dus een documenten bewijsplicht op de werklocatie aan de Duitse douane.

Nedax regelt samen met u alle benodigde documenten en vrijstellingen!

Onze werkwijze:

  1. rijbewijs1Na opdrachtverstrekking sturen wij u alle benodigde documenten per e-mail op.
  2. Er wordt met u een telefonische afspraak gemaakt om samen met u alle documenten in te vullen.
  3. U verstuurt de ingevulde documenten naar de diverse Duitse overheid instanties.
  4. Na 4-6 weken krijgt u bericht uit Duitsland.
  5. Wij bewaken samen met u de geldigheid van de vergunningen en verlengen voor leden deze jaarlijks weer samen met u.

 

"Dit traject dient u als Nederlands of Belgisch bedrijf te hebben doorlopen voordat u met uw eigen personeel, gaat werken op Duits grondgebied".