De VOB/B blijft onverminderd van kracht voor Duitse contracten.

bauvertragMet ingang van 1 januari 2018 zijn er enkele belangrijke veranderingen in het Duitse (bouw) contractenrecht in werking getreden. De rechten van (particuliere) opdrachtgevers worden versterkt en de onderlinge relaties tussen de bij een bouwproject betrokken aannemers, architecten en ingenieurs zijn nieuw geregeld. De Duitse tegenhanger van de Nederlands UAV zijnde de VOB/B blijven echter onverminderd van kracht. 
De VOB / B is geen wet of een verordening. Het zijn veeleer privaatrechtelijke overeenkomsten in de vorm van algemene voorwaarden welke van toepassing dienen te worden verklaard op de opdracht. 
 
Sinds 1 januari 2018 betekent dit dat individuele bepalingen van de VOB / B niet effectief kunnen zijn als ze in tegenspraak zijn met het essentiële basisidee van het nieuwe contractrecht. 
De Duitse aanbesteding commissie voor bouwcontracten (DVA) en zijn algemeen comité (HAA) hebben nu besloten dat VOB / B voorlopig ongewijzigd blijft. Deze commissie wil voorlopig jurisprudentie afwachten inzake de nieuwe wetgeving welke nu van kracht is geworden.
 
Deze beslissing zegt echter niets over de vraag of de VOB / B-regelgeving geïsoleerd van kracht is. 
Voor een deel wijkt de VOB / B resoluut af van het contractenrecht. Het gevaar bestaat dus dat individuele overeengekomen bepalingen van VOB / B niet werken.
 
Of de voorwaarden van de  VOB / B, die afwijken van het nieuwe bouwcontractenrecht, effectief zullen zijn, zal de jurisprudentie van de Duitse echtbanken de komende jaren beslissen. Naar verwachting zal de VOB / B in ieder geval in de komende twee tot drie jaar niet worden aangepast. Zolang moeten de clausules van VOB / B zorgvuldig worden overwogen of deze van toepassing worden verklaard. Alleen in het geval dat de VOB / B als geheel - dat wil zeggen, ongewijzigd - contractueel wordt overeengekomen tussen ondernemers, zijn de VOB / B-clausules effectief.
 
De Duitse advocaten kantoren zullen de aankomende tijd inzake deze nieuwe wetgeving het wel erg druk gaan krijgen. 
Nedax adviseert u om goed te kijken naar uw Duitse opdracht of de VOB/B van toepassing is verklaard. Wilt u de VOB ontvangen in de Nederlandse taal, bestel deze dan via onze webshop.
 
Nedax kan u ook vrijblijvend (juridisch) adviseren inzake een eventuele VOB/B contract opdracht.
Knop word lid 500