De Duitse Kamer van Koophandel

handwerkskammer ordnerNederland kent de Kamer van Koophandel, Duitsland kent er veel meer. De bekendste en grootste is de ‘Industrie- und Handelskammern’ (IHK's). Deze Kamer zijn regio gebonden. Lid worden, is per wet, verplicht. Uitgezonderd zijn enkele, specifieke ambachtelijke bedrijven, agrarische bedrijven en zelfstandige zonder personeel.
 
In Duitsland zijn 79 regio's voor de IHK's ingericht. 
Verder kent Duitsland nog andere registers als een Handwerkskammer, Handwerksrolle, Gewerberegister, Handelsregister en branchespecifieke registers voor vrije beroepen als advocaten (Rechtsanwaltkammer) en architecten (Architektenkammer).
 
Wat doet een Duitse Industrie- und Handelskammer IHK, eigenlijk?
 
De Industrie- und Handelskammern (IHK’s) en de Handwerkskammern voor ambachtelijke bedrijven ondersteunen ondernemers en starters met maatregelen en dienstverlening op het thema ondernemen. Als aanspreekpunt voor vooral kleine en middelgrote ondernemingen zijn zij een bron van informatie over nieuwe wet- en regelgeving, de vele regels op het gebied van milieubescherming, nieuwe ontwikkelingen in het belastingrecht, arbeidsrecht, handels- en commercieel recht enzovoort.
Daarnaast houdt de IHK de conjunctuur en de concurrentiepositie in de gaten. Ook informeert zij over financieringsmogelijkheden en subsidieprogramma‘s. De IHK is aanspreekpartner voor alle vragen over het thema beroepsonderwijs, is organisator van daaraan verbonden netwerken en uitdrager van moderne kwalificatiemaatregelen. Anders dan je in Nederland gewend bent, kent Duitsland dus meerdere registers. De bedrijfsactiviteiten en de plaats waar de ondernemer of het bedrijf gevestigd is, bepalen bij welk register een ondernemer zichzelf of zijn bedrijf moet inschrijven.
 
Wat doet een Duitse Handwerkskammer HWK, eigentlijk?
 
Het is de taak van de Handwerkskammer (van ambachten) om de alle belangen voor de diverse Ambachten te behartigen. De Kamer van Ambachten oefent wettelijk toezicht uit op de gilden en de districtsverenigingen van ambachtslieden in het betreffende , toegewezen district. Tot de Handwerkskammer treden toe, de eigenaren van een ambachtelijk bedrijf (gedifferentieerd in: ambachten,  waar een vergunning is vereist en beroepen die (niet) zijn onderworpen aan een erkenning).
 
De verschillen.
 
In tegenstelling tot de Industrie- und Handelskammer IHK, behartigt de Handwerkskammer de belangen van het ambacht en gildes. Zoals bij alle beroepsverenigingen is het lidmaatschap verplicht en wordt contributie geheven.