De 183 dagen regeling uitgelegd + Corona Update

"Indien iemand in Nederland woont, maar in Duitsland werkt, dan is de belasting heffing over de inkomsten (loonbelasting) uit deze werkzaamheden onder het “Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Duitsland en Nederland” aan Duitsland toegewezen."

finanzambtOnder bepaalde voorwaarden kan dit heffingsrecht, dus de loonbelasting afdracht, naar Nederland worden toegewezen. Hiertoe dient men aan alle van de volgende drie voorwaarden te voldoen:

  • Het verblijf, de werkzaamheden in Duitsland, is tijdelijk en duurt minder dan 183 dagen per 12 maanden.
  • Voor de werkzaamheden ontvangt men een vergoeding van een werkgever die in Nederland gevestigd is.
  • Er wordt geen vergoeding voor de werkzaamheden ontvangen van een “vaste inrichting” of vestiging van de werkgever in Duitsland.

Verblijf in Duitsland moet worden uitgelegd als “fysiek aanwezig zijn”. De definitie van een verblijfs dag wordt zeer strikt uitgelegd; zodra men op een dag op een gegeven moment in Duitsland is, dient deze als verblijfs dag geteld te worden. Het is verder niet van belang of in Duitsland ook wordt overnacht of dat op een verblijfs dag gewerkt wordt of bijvoorbeeld alleen gereisd.

Doordat de Duitse fiscus de beschikking heeft over de meldingen in het kader van het Arbeitnehmer-Entsendegesetz kan zij nauwkeurig de duur van de werkzaamheden in Duitsland registreren.

Wordt bij een controle, door de Zoll geconstateerd dat er misschien niet wordt voldaan aan een van de bovengenoemde 3 voorwaarden, wordt overgaan tot een nader onderzoek. Men krijgt hiervan schriftelijk bericht middels een proces verbaal.

Covid-19

Doordat werknemers in het buitenland te maken kunnen krijgen met onvoorziene omstandigheden of door quarantaine maatregelen, kan hierdoor de 183 dagen drempels overschreden worden en belasting- en/of sociale zekerheidsposities worden verschuiven. Het is in ieder geval belangrijk dat de werknemers de locatie bijhouden waar er wordt gewerkt zodat de mogelijke fiscale implicaties hiervan verwerkt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld in de aangifte inkomstenbelasting van 2020. Het is te verwachten dat de sociale-verzekeringsautoriteiten coulant zullen omgaan indien een situatie zich voordoet waarbij slechts door de gevolgen van het coronavirus de dekking van het ene land zal overgaan naar het andere land. Het is te verwachten dat de verzekeringsplicht van het eerstgenoemde land van toepassing blijft. De autoriteiten zijn gevraagd dit te bevestigen.