Momenteel worden er geen bedrijfsbezoeken verzorgd door onze buitendienst medewerkers. Hiervoor in de plaats bieden we een gratis on-line video adviesgesprek aan middels Skype of Windows Team.  Afspraak maken kan via deze LINK.

De 183 dagen regeling uitgelegd

 

"Indien iemand in Nederland woont, maar in Duitsland werkt, dan is de belasting heffing over de inkomsten (loonbelasting) uit deze werkzaamheden onder het “Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Duitsland en Nederland” aan Duitsland toegewezen."

salarisbrief

 

Onder bepaalde voorwaarden kan dit heffingsrecht, dus de loonbelasting afdracht, naar Nederland worden toegewezen. Hiertoe dient men aan alle van de volgende drie voorwaarden te voldoen:

  • Het verblijf, de werkzaamheden in Duitsland, is tijdelijk en duurt minder dan 183 dagen per 12 maanden.
  • Voor de werkzaamheden ontvangt men een vergoeding van een werkgever die in Nederland gevestigd is.
  • Er wordt geen vergoeding voor de werkzaamheden ontvangen van een “vaste inrichting” of vestiging van de werkgever in Duitsland.

Verblijf in Duitsland moet worden uitgelegd als “fysiek aanwezig zijn”. De definitie van een verblijfs dag wordt zeer strikt uitgelegd; zodra men op een dag op een gegeven moment in Duitsland is, dient deze als verblijfs dag geteld te worden. Het is verder niet van belang of in Duitsland ook wordt overnacht of dat op een verblijfs dag gewerkt wordt of bijvoorbeeld alleen gereisd.

Doordat de Duitse fiscus de beschikking heeft over de meldingen in het kader van het Arbeitnehmer-Entsendegesetz kan zij nauwkeurig de duur van de werkzaamheden in Duitsland registreren.

Wordt bij een controle, door de Zoll geconstateerd dat er misschien niet wordt voldaan aan een van de bovengenoemde 3 voorwaarden, wordt overgaan tot een nader onderzoek. Men krijgt hiervan schriftelijk bericht middels een proces verbaal.