Corona Update voor Duitsland.

Momenteel wordt de helpdesk weer veel gebeld met vragen over het werken in Duitsland en België. Sinds 27 juli 2021 heeft Duitsland en België code rood uitgeroepen voor Nederland. Wij houden u regelmatig op de hoogte via onze Blog.
 
27 juli 2021
Nederland is voor Duitsland vanaf 27 juli 2021 als hoogrisicogebied ingeschaald: Er gelden de volgende restricties voor grenspendelaars:
 
 • Geen verplichting tot registratie en geen quarantaineverplichting.
 • Bewijsplicht: u moet zich twee keer per week laten testen. Deze test kan ook na binnenkomst worden afgenomen, bijvoorbeeld op de werkplek. De regel dat de test niet meer dan 48 uur voor de binnenkomst mag zijn afgenomen, is in dit geval niet van toepassing. Er hoeft alleen maar te worden aangetoond dat er twee keer per week een test wordt afgenomen.
 • Bovendien moet de betrokkene bewijzen dat hij/zij als grenspendelaar kan worden aangemerkt. Daartoe moeten grenspendelaars en grensganers een in het Duits of Engels gesteld certificaat bij zich hebben dat hun status bevestigt (bv. certificaat van werkgever, school, Zoll melding, kopie opdracht,  enz.). Degenen die een bewijs van inenting of herstel bij zich dragen, zijn vrijgesteld van de testverplichting. Het bewijs moet aan de bovenstaande eisen voldoen. 
 
juni 2021
 
Sinds 30 mei geldt Nederland weer als gewoon risicogebied (Einfach Risikogebiet)  voor zowel Duitsland als België. Alle beperkende maatregelen voor grenspendelaars zijn dan ook sinds 30 mei opgeheven, zoals de verplichte negatieve PCR-test.
 
 
20 januari
 • Ook voor grenspendelaars is sinds 18-1 in Beieren verplicht een negatieve testverklaring te overleggen bij een eventuele controle.
 • Andere deelstaten kunnen binnenkort ook volgen.
 • Voor winkels en openbare gebouwen geld in Duitsland vanaf vandaag het dragen van FFP2 maskers. Stoffen (zelfgemaakte) mondkapjes en sjaals, zijn dan verboden.
 
4 januari
 • Gaat u werken met eigen personeel naar Duitsland / België wordt u aangemerkt als grenspendelaar. Hiervoor gelden andere regels dan voor toeristen e.d. 
 • Grenspendelaars zijn vrijgesteld van de Nederlandse 10 daagse thuisquarantaine, als men terug komt uit Duitsland/België. 
 • Voor grenspendelaars geldt dat men in een EU-land moeten wonen, en minimaal 1 maal per week moet terugkeren naar Nederland. Tevens moet men kunnen aantonen dat men noodzakelijk in Duitsland/België werkzaamheden moet uitvoeren. (Vragen? bel het Nedax secretariaat).
 • Voor de deelstaten NRW en Niedersaksen gelden tevens de  "Kleine Grenzverkehr" regelingen.
 
21 december
 
 • Als u wegens uw werkzaamheden moet overnachten in Duitsland moet u er rekening mee houden dat in de meeste deelstaten een avond klok geld vanaf 21 uur tot 6 uur. Momenteel geldt dit voor Saksen, Beieren, Hesen en Baden-Würtenberg. LINK
 • Alle horeca is gesloten in Duitsland, zoals ook alle winkels welke de eerste levensbehoefte niet in hun assortiment hebben.
 • Voor grensarbeider/pendelaars veranderd er niets. Kan men aantonen dat men projectmatig werkzaamheden moet verrichten in Duitsland zijn er geen beperkingen. ( Wann ist die zwingende Notwendigkeit der Einreise gegeben? LINK bron Bundespolizei )
 • Andere soort van inreizen naar Duitsland heeft een 10 daagse quarantaineplicht  tot gevolg. 
14 december
 
 • Duitsland gaat per 16 december in een zogenaamde harde lockdown in navolging van Nederland.
 • Voor grensarbeider/pendelaars veranderd er niets. Kan men aantonen dat men projectmatig werkzaamheden moet verrichten in Duitsland zijn er geen beperkingen. ( Wann ist die zwingende Notwendigkeit der Einreise gegeben? LINK bron Bundespolizei )
 • Andere soort van inreizen naar Duitsland heeft een 10 daagse quarantaineplicht  tot gevolg. 
 
16 november
 
 • Dringend advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken om bij terugkomst uit Duitsland of België 10 dagen in thuisquarantaine (thuisblijven) te gaan. LINK. 
 • Grensarbeiders, grensstudenten en grensscholieren zijn uitgezonderd van de thuisquarantaine die geldt na een verblijf in een risicogebied. Zij hoeven niet in quarantaine als zij de grens oversteken voor werk, studie of school. 
 
6 november
 
 • QuarantaineVanaf 8 november gelden in Duitsland nieuwe Quarantaine verplichten als men uit een (Rood) risico gebied komt. Men moet 10 dagen in Quarantaine. De bedoeling van deze nieuwe regeling is dat deze in geheel Duitsland gelden, zodat er geen deelstaat verschillen meer ontstaan.
 • Voor Grenspendelaars geld deze Quarantaine,plicht niet, mits men binnen 1 week weer terugkeert naar het thuisland van herkomst. Wel gelden alle bekende RIVM maatregelen ook in Duitsland, en heeft u een bewijs plicht dat u een grenspendelaar bent.
2 november
 • Duitsland kent sinds vandaag een (Lichte) Lock Down. Dit gaat gelden voor de gehele maand november. Per deelstaat zijn er wel verschillen. Vraag het secretariaat om de laatste stand van zaken. Vooral Noordrijn-Westfalen kent een afwijkende regelgeving voor grenspendelaars welke langer als 5 dagen werkzaam zijn aldaar.
 • Voor zogenaamd ‘klein grensverkeer’ is de meldplicht vervallen, dat zijn bezoeken aan Noordrijn-Westfalen van maximaal 24 uur.
 • Het advies is om niet naar Duitsland of België te gaan als men daar geen dringende reden voor heeft. 
 
27 oktober 
 • Het advies is om niet naar Duitsland of België te gaan als men daar geen dringende reden voor heeft. 
 • de grensen voor België en Duitsland zijn open voor grenspendelaars en werknemers welke tijdelijk werkzaam zijn in beide landen. Kunnen de werkzaamheden worden verschoven heeft dat de voorkeur.
 • Gaat u werken in Duitsland, neem dan contact op met het Nedax secretariaat, om te kijken of in de betreffende Duitse deelstaat aanvullende eisen worden gesteld aan uw verblijf.
8 oktober
 
 • Voor België: Personen die vanuit een rode zone naar België reizen en die geen COVID-19-symptomen vertonen, zullen zich maar 1 keer meer moeten laten testen. En dat vanaf de 5de dag na hun aankomst. Bovendien wordt de verplichte quarantaineperiode teruggebracht van 14 naar 7 dagen (5 + 2 dagen wachttijd op het testresultaat). Wie dus 1x negatief getest heeft, kan normaal aan de slag. LINK
 • België : In twee concrete gevallen zijn testing en quarantaine niet vereist: als het verblijf in het andere land maximaal 48 uur bedraagt en wanneer het gaat om grensarbeiders.
 • In Duitsland is per deelstaat geregeld, welke inreis beperkingen er gelden voor Nederlandse werknemers. Klik op onderstaande deelstaat voor het laatste nieuws inzake inreizen naar Duitsland.
Heeft u nog vragen inzake werken in Duitsland, bel even de Duitsland helpdesk. 070-25 000 55
 
5 oktober
 
 • Voor België geldt nog steeds de verplichte aanmelding via de website" Passenger Locator formulier ".  Dit voor de branches bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw en vleessector. Sinds 2 oktober gelden strengere regels voor bouwvakkers uit het buitenland. LINK.
 • Duitsland heeft nieuwe reisbeperkingen opgesteld voor Toeristen, reizigers en Transit verkeer. Link
 • Gaat u werken in Duitsland voor een bepaalde periode, dan gelden de standaard regelingen zoals verplicht gebruik van mondmaskers.
 • Voor Duitsland zijn er geen beperkingen aan de grens voor NL werknemers welke werkzaam zijn op tijdelijke Duitsland projecten. Let wel, neem altijd de verplichte Zoll documenten mee. Dit voorkomt eventueel vragen aan de grens door de Bundespolizei.
 
22 September
 
 • In Nederland stijgen de aantal besmettingen fors. Duitsland kan derhalve elk moment met maatregelen komen. Tot vandaag zijn er voor werknemers geen beperkingen of grenscontroles aangekondigd. Dit kan echter per dag de aankomende tijd gaan veranderen.
 
17 September 
 • Duitsland heeft voor Zuid en Noord Holland een reiswaarschuwing laten uitgaan voor Duitse burgers. Code rood is van toepassing op deze beide provincies. 
 • Momenteel zijn er (nog) geen beperkingen voor bedrijven uit Noord of Zuid Holland die met hun personeel werkzaamheden gaan uitvoeren in Duitsland of België.
 
20 april
 •  Momenteel zijn er geen grenscontroles tussen Nederland en Duitsland voor Nederlandse werknemers.
 •  Vanaf vandaag zijn diverse regeling versoepelt in Duitsland. Per deelstaat kan dit anders zijn. Kijk op deze pagina voor een overzicht.
 
16 april
 • Volgens het blad "Die Welt" vinden er geen grens controles plaats. ook via Nedax leden worden er geen meldingen gemaakt van grenscontroles. 
 • De Duitse overheid heeft een dringend advies afgegeven voor het dragen van mondkapjes of sjaals voor de mond in het openbaar (in het OV en in winkels). Geen verplichting dus
 
 
13-14 april
 • Momenteel zijn op alle grote grensovergangen geen controles. Toeristen worden wel geweerd in beide landen en Nederland. 
 • Nedax heeft op haar vragen aangaande de documentenplicht bij grensoverschreiding, officieel antwoord gekregen vanuit het Bundespolizeipräsidium. De door de Duitse Zoll gevraagde documenten, welke verplicht moeten worden getoond bij een werkplek controle, zijn voldoende voor de Bundespolizei om aan te tonen dat men tijdelijk werkzaam is in Duitsland. Deze documenten kunnen eventueel worden aangevuld met een Pendlerbescheinigung of Grenzgängerkarte.  
 
9-10 april
 • De Duitse bondskanselier Angela Merkel is trots op de manier waarop haar land de coronacrisis heeft aangepakt. Na Pasen word er gekeken of het beleid kan worden aangepast. Er worden geen verdere, strengere, maatregelen verwacht op korte termijn. Vanuit de deelstaten wordt aangegeven dat de Bundespolizei geen strenge grenscontroles met Nederland na Pasen zal doorvoeren. 
 • Nedax leden melden aan het secretariaat dat er geen enkele belemmering is ondervonden bij alle grote Duitse grensovergangen, deze week.
 
 
8 april
 
 •  Lees onze nieuwsbrief met de laatste update: https://mailchi.mp/b306f2e4c831/nedax-nieuwsbrief-maart-2813409
 •  Grenspendelaars welke elke dag de grens met Duitsland moeten oversteken kunnen gebruik maken van een speciaal vignet welke HIER is te downloaden (Tip van Marco).
 •  De grens met België wordt veel strenger gecontroleerd aan Belgische zijde dan in Duitsland. Grenstoerisme aldaar is strikt verboden!
 •  Neem uw Zoll melding, in kopie, mee naar Duitsland om aan te tonen dat u werkzaamheden gaat verrichten in Duitsland. 
 •  In het paasweekeinde gaat de Bundespolizei, in het 30 km grensgebied, versterkt controleren middels zogenaamde Schleierfahndung.
 •  Grenscontrole worden in Duitsland niet door de Zoll uitgevoerd maar door de Bundespolizei.
 
 
7 april
 
 • Geen extra grenscontroles langs Duits-Nederlandse grens.Het ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag en de premier van Noordrijn-Westfalen, Armin Laschet, hebben maandag beklemtoond dat er geen extra controles langs de Duits-Nederlandse grens komen. Later op de dag heeft Bondskanselier Angela Merkel dit bevestigd. Wel komen er meer politiepatrouilles in het grensgebied. LINK
 • Tot heden heeft het werkverkeer vanuit Nederland geen enkel probleem om de grens met Duitsland te passeren. Nedax adviseert wel om uw  Zoll melding in kopie mee te nemen naar Duitsland.
 
 
6 april
 • Nederland is gisteren door het Duitse Duitse Robert Koch Instituut, aangemerkt als "internationaal risicogebied". 
 • De Duitse regering gaat tot 10 April niet de grenzen sluiten met België en Nederland.  De beslissing hierover werd teruggelegd naar de Duitse Bundesländer die nu beslissen of men de grenzen gaat sluiten.
 • Tot heden heeft het werkverkeer vanuit Nederland geen enkel probleem om de grens met Duitsland te passeren. Nedax adviseert wel om uw  Zoll melding in kopie mee te nemen naar Duitsland.  
 
3 april
 • Volgende week vrijdag is er een nationale feestdag in Duitsland. Er mag niet gewerkt worden op Karfreitag
 • De Duitse Bouw branche organisatie heeft een leidraad beschikbaar gesteld hoe te handelen bij een Sars / Corona situatie op de Duitse bouwplaats. Vooral geschikt voor bouwprojecten welke op basis van een VOB/B contract zijn afgesloten. LINK.
 • Momenteel zijn er geen belemmeringen om te kunnen werken in Duitsland of België. Let wel, volg de algemene bepalingen van de overheid inzake afstand houden, hygiëne en ziekte verschijnselen.
 
31 maart
 •  Gaat u werken in België, zorg dat u een werkgeversverklaring bij zich heeft voor een eventuele grens controle. Meer info via deze LINK.
 •  De Duitse Zoll kan bij de grens vragen om bewijsstukken waaruit blijkt dat men werkzaamheden moet uitvoeren in Duitsland.  
 •  Grenspendelaars kunnen in Duitsland een speciaal vignet aanvragen. LINK
 
30 maart
 • Soka-Bau meld aan Nedax dat men maar beperkt telefonisch bereikbaar is voor vragen. 
 • De Kamer van Koophandel (EG-Verklaring) en SVB (A1 verklaring) zijn bijna niet meer telefonisch bereikbaar voor vragen.
 • De deelstaten Nordrhein-Westfalen , Bayern , Baden-Württemberg zijn de zwaarst getroffen deelstaten in Duitsland. Bremen en Mecklenburg-Vorpommern het minst. LINK
 
 
27 maart
 • De Kamer van Koophandel (EG-Verklaring) en SVB (A1 verklaring) zijn bijna niet meer telefonisch bereikbaar.
 • Nederlandse bedrijven kunnen, ondanks het contact verbod in België en Duitsland, nog steeds werkzaamheden uitvoeren met hun personeel in deze EU-landen. Wilt u liever niet meer uw klus in het buitenland uitvoeren, neem dan contact met ons op voor een gratis advies inzake uw contractuele verplichtingen en eventuele risico's. 
 
 
23 maart
 
 • In Duitsland geld sinds vandaag een contact verbod.  Kort gezegd: een samenscholingsverbod voor groepen met meer dan 2 personen, uitgezonderd je gezin of huisgenoten.
 • Momenteel zijn er geen belemmeringen om te kunnen werken in Duitsland of België. Let wel, volg de algemene bepalingen van de overheid inzake afstand houden, hygiëne en ziekte verschijnselen. 
 • Grensarbeiders België/Nederland met cruciaal beroep krijgen vignet. Het vignet is aan te vragen op de website van het Nationaal Crisiscentrum in België.
 
22 maart
 • Vandaag gaat Bundeskanzlerin Angela Merkel om tafel met alle 12 deelstaat ministerpresidenten. Er wordt dan besloten of Duitsland helemaal op slot gaat. 
 • Brandstof tanken in Duitsland en België is niet meer mogelijk. De Douane stuurt iedere Nederland terug. Ook grensverkeer wordt niet meer toegelaten. Kortom, alleen zakelijke reizen zijn nog toegestaan in België en Duitsland. 
 
20 maart
 • De grens tussen de BeNeLux en Duitsand is nog gewoon open.Dit kan elk moment veranderen omdat er vanuit Duitsland steeds meer stemmen kommen voor sluiting van de grens. Dit omdat Nederland niet dezelfde Corona virus aanpak heeft dan Duitsland.
 • Veel vragen komen er op de helpdesk binnen of dat een Duitse opdrachtgever mag stoppen met factuur betalingen wegens het Corona virus. 
 • Bezoek aan bedrijven wordt momenteel alleen gedaan in noodgevallen. 
 
18 maart
 • De Duitse regering adviseert deelstaten om een verregaande shutdown voor te bereiden. De verwachting is dat binnenkort, naast België ook Duitsland helemaal op slot gaat. 
 • België neemt "verregaande maatregelen" tegen corona: alleen nog "essentiële verplaatsingen" toegestaan. Niet-essentiële winkels zullen worden gesloten en er komt ook een samenscholingsverbod. De maatregelen zullen tot 5 april gelden.
 • Voor wie Duits lastig is: Tagesspiegel houdt de updates ook bij in het Engels
 • De grens tussen de BeNeLux en Duitsand is nog gewoon open.
 • Werkzaamheden in de regio Heinsberg wordt momenteel afgeraden. Dit is de ergst getroffen regio in Duitsland. LINK.
 
 
17 maart
 
 • Gisteravond heeft ook Bundeskanzlerin Angela Merkel een persconferentie aangegeven dat Duitsland een soortgelijke aanpak zal nastreven zoals ook nu in Nederland wordt toegepast. Dus zo weinig mogelijk contact tussen mensen onderling. 
 • De grens tussen de BeNeLux en Duitsland blijft gewoon open voor Nederlandse bedrijven welke personeel te werk stellen in Duitsland of België.
 • Wilt u een overzicht per Duitse deelstaat van de actuele toestand aldaar kijk dan via deze link van de DIHK.
 • Momenteel kan er in België en Duitsland nog normaal worden doorgewerkt.  
 
 
16 Maart 
 • Duitsland heeft de grenzen gesloten met Frankrijk, Oostenrijk, Luxemburg, Denemarken en Zwitserland. Dat betekent nog geen hermetische afsluiting. Aan de grens worden alleen goederenverkeer en beroepspendelaars doorgelaten.
 • Beieren heeft de noodtoestand uitgeroepen. Hiermee wil premier Markus Söder de regie steviger in handen nemen, met name op het gebied van de medische verzorging. 
 • Op de website van het Robert Koch Institut (RKI) vind u alle cijfers inzake de besmettingsgevallen per deelstaat in Duitsland.
 • Momenteel zijn er geen belemmeringen om te kunnen werken in Duitsland of België. 
 
De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:
 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt