Traject voor bouw gerelateerde bedrijven

Dit traject is bestemd voor Nederlandse bedrijven welke werkzaamheden uitvoeren in Duitsland welke vallen onder het "Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz - SchwarzArbG".
Verkoopprijs: € 1058,75
Verkoopprijs zonder BTW: € 875,00
Bedrag BTW€ 183,75

Duitsland kent sinds 1994 de wetgeving voor het te werkstellen van buitenlandse werknemers regelt. In de loop der jaren is deze wetgeving verder uitgebreid met als laatste wijziging de Milog (minimumloon) wetgeving d.d. 1-1-2015. Voor alle Nederlandse bedrijven geldt dan ook een zeer uitgebreide meldings-, documentatie- en archiveringsplicht voor het werken in Duitsland met Nederlandse werknemers. Op zeer beperkte schaal zijn uitzonderingen mogelijk op deze wetgeving.

Werkwijze:

rijbewijsNedax biedt het rijbewijs aan middels telefonische ondersteuning vanuit de helpdesk. Nedax helpt en adviseert persoonlijk met alle praktische zaken (invullen van Duitse formulieren, etc.). De specifieke voor uw bedrijf van toepassing zijnde voorwaarden met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden in Duitsland worden stap voor stap besproken.  

Plan van Aanpak:

Er wordt één persoon in uw bedrijf opgeleid én begeleid met het komend werk in Duitsland. Aan het einde van de begeleiding is deze persoon binnen het bedrijf bekwaam zelfstandig (i.c.m. Nedax helpdesk) om in Duitsland zaken te organiseren. Dit gebeurt in diverse telefonische sessies van ongeveer 45 minuten. Na afronding van de telefonische sessies heeft u nog 60 minuten gratis Duitsland helpdesk ondersteuning beschikbaar.