Boetes op Zwartwerken (Schwarzarbeit)

Wat is de betekenis van zwartwerken in Duitsland?
 
zwartwerkenDe definitie van "zwartwerken" is te vinden in § 1 Abs. 2 van het SchwarzArbGezets. Er staat geschreven: 
 
- Het zwartwerken wordt verricht door degenen die diensten of werkzaamheden verrichten, of hebben verricht, en daarmee als werkgever, ondernemer of zelfstandige, die aansprakelijk is voor    afdrachten van premies sociale verzekeringen, niet heeft voldaan aan deze verplichtingen op grond van het socialezekerheidsrecht.
- Als belastingplichtige werkgever de verplichte belastingafdrachten niet heeft vervuld.
- Als ontvanger van sociale uitkeringen, deze niet heeft gemeld zijn werkzaamheden waarvoor men een vergoeding ontvangt. 
Bovendien wordt zwartwerken aangemerkt voor de werkgever, als men geen inschrijving kan overleggen in het Gewerbeambt of inschrijving in de Handwerkskrolle.
 
Boetes.
Wordt door de Duitse rechter het zwartwerken door een buitenlands bedrijf erkend, kan deze een boete opleggen. De maximale geldboete is gesteld op € 300.000,- per overtreding voor een werkgever. In de praktijk worden werknemers welke bestempeld worden als zwartwerker eenmalig beboet met een geldboete van € 5000,- per geval. De Duitse rechter kan in uitzonderlijke gevallen en extreme overtredingen overgaan tot een gevangenis straf van maximaal 5 jaren.
 
Cijfers
Uit cijfers welke de Duitse Zoll over het jaar 2017 verstrekte blijkt dat men 130.000 onderzoeken had gepleegd inzake het vermoede tot het zwartwerken in Duitsland. Tijdens een werkplek controle door de Duitse Zoll wordt automatisch onderzocht of werknemers die worden aangetroffen op Duitse werkplek ook sociale premies hebben afgedragen in hun thuisland.
 
Knop word lid 500