BG BAU voert controles uit op bouwplaatsen

BGBau2Regelmatig maken Nedax leden melding van een speciale soort bouwplaats controle door de Duitse Brancheorganisatie BG Bau.BG Bau staat voor "Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft". BG BAU is te vergelijken met de Sociale Verzekerings Bank in Nederland. In Duitsland heeft elk nieuw bedrijf dan ook de wettelijke verplichting zich aan te sluiten bij een brancheorganisatie binnen 1 week na de opstart van het nieuwe bedrijf.  
 
Wat is een Duitse brancheorganisatie?
De Duitse brancheorganisaties zijn de dragers van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering voor de particuliere sector en hun werknemers, dit als onderdeel van het Duitse sociale stelsel.
Brancheverenigingen hebben de taak om arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen, evenals arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico's. Medewerkers die een arbeidsongeval hebben gehad of die lijden aan een beroepsziekte, worden op professionele, medische en sociale wijze door de beroepsverenigingen gerehabiliteerd. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de werkgeversvereniging voor aansprakelijkheidsverzekeringen om de gevolgen van ongevallen en ziekte te compenseren door financiële betalingen te doen. In 2005 waren ongeveer 46,2 miljoen mensen verzekerd bij commerciële en agrarische beroepsverenigingen.
 
In de praktijk
In Duitsland hebben dus de brancheorganisaties, zoals BG BAU, de mogelijkheid om op de werkplek een controle uit te voeren of buitenlandse bedrijven hun personeel  wel verzekerd hebben. Dus worden er gevraagd of er een geldige A1 verklaring van de werknemers aanwezig is. Kan deze niet getoond worden volgt er een schriftelijke aanmaning naar het buitenlandse bedrijf de kopieën alsnog te overleggen aan de Duitse brancheorganisatie. Wordt dit nagelaten dan volgen er gerechtelijke sancties.
 

Krijgt u een brief van BG BAU met het verzoek tot "Ein elektronischer Lohnnachweis" neem dan contact op met het Nedax secretariaat.