Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) uitgelegd.

arbeitnehmerDe Arbeitnehmer Entsendegesetz (de wet arbeidsvoorwaarden grens- overschrijdende arbeid) verplicht iedere buitenlandse werkgever met werknemers op o.a. bouwplaatsen in Duitsland een aantal minimum arbeidsvoorwaarden in acht te nemen, die zijn vastgelegd in algemeen bindende deel-cao's. De wet is van toepassing op alle bedrijven, waarvan werknemers fysieke arbeid verrichten op bouwplaatsen in Duitsland. Hiertoe behoren in ieder geval bedrijven zoals weergeven in §1 en § 2 van de Baubetriebe-Verordnung. Het begrip bouwplaats moet daarbij zeer ruim uitgelegd worden.
Werknemers moeten aangemeld zijn bij de Duitse douane (Finanzkontrolle Schwarzarbeit). De werkzaamheden en de ingezette werknemers moeten voor begin van de werkzaamheden door middel van een internet melding worden doorgegeven aan de duitse douane.

De Arbeitnehmer-Entsendegesetz verplicht elke werkgever die werknemers inzet op projecten in Duitsland minimum arbeidsvoorwaarden in acht te nemen. De belangrijkste voorwaarden zijn: 

  • Minimumloon;
  • Minimum aantal vakantiedagen;
  • Doorbetalen van salaris tijdens vakantie;
  • Uitbetalen van vakantiegeld. 

De werkgever is in het kader van het Arbeitnehmer-Entsendegesetz verplicht zorg te dragen voor:

  • Aanmelding van het project bij de Oberfinanzdirektion.
  • In de Duitse taal opgestelde stukken (arbeidsovereenkomst, loonstrookje, A1-formulier, Handwerkskarte), waaruit blijkt dat aan de minimumvoorwaarden voldaan wordt;
  • Aanmelding bij of vrijstelling van het Duitse vakantiefonds (Soka-Bau).

Overtredingen in het kader van het Arbeitnehmer-Entsendegesetz worden beboet:

  • Tot EUR 30.000 in geval van procedurele fouten, bijvoorbeeld te laat of onvolledig aanmelden;
  • Tot EUR 500.000 in geval van materiële fouten, bijvoorbeeld niet het vereiste minimumloon betalen.