Welkom bij Nedax, uw Duitsland en België adviseur

Nedax heeft sinds 1996 ervaring met het begeleiden van NL-bedrijven naar Duitsland en België. Met meer als 135 aangesloten MKB bedrijven is Nedax het grootste kenniscentrum inzake export begeleiding van NL bedrijven, werkzaam in Duitsland of België .

Nedax zorgt dat u meteen aan de slag kunt in Duitsland of België. Samen met u regelen we alle formaliteiten!!

We komen graag "vrijblijvend" bij u langs voor een informatief gesprek. Bekijk ons aanbod: LINK

Het laatste nieuws het eerst op nedax.nl

Grote toeloop van ZZP 'ers naar Duitsland

zzp bouw 390x250De laatste weken wordt het Nedax secretariaat overstelpt met aanvragen voor ZZP bedrijven welke weer gaan werken in Duitsland. Oorzaak is dat de werkvoorraad in Nederland begint op te drogen en dat bedrijven weer kijken naar Duitsland voor een mooie klus. Vooral in de glasvezel, kassenbouw, stallenbouw en recentelijk ook medicinale canabis aanbouw (in Schleswig-Holstein) zijn projecten, waar ZZP 'ers veel worden gevraagd.
 
Zoals vaker gemeld, het is geen enkele probleem voor een ZZP 'er om te gaan werken in Duitsland, als deze maar de Duitse voorschriften in acht neemt. De ZZP 'er wordt in Duitsland vooral, door de Zoll, gecontroleerd op schijnzelfstandigheid. Naast schijnzelfstandigheid moet een ZZP ook opletten dat hij een correcte inschrijving in de Handwerkskammer heeft als er een van de 53 beschermde ambachten wordt uitgeoefend in Duitsland. Mocht de ZZP 'er werkzaam zijn in de Duitse bouw, moet er ook een Duitse belastingvrijstelling worden geregeld. De "Freistellungsbescheinigung". 
 

Aanvraag Freistellungsbescheinigung duurt momenteel 8 weken

finanzambt2Het Finanzamt in Kleve geeft momenteel aan dat de doorlooptijd voor het verkrijgen van "Freistellungsbescheinigung" momenteel op meer als 8 weken ligt. Oorzaak is de enorme aantal aanvragen uit Nederland de laatste maanden en de onderbezetting van ambtenaren in Kleve (D). Verder geeft het Finanzamt aan dat er geen enkel nut heeft om te bellen met de vraag tot een voorkeursbehandeling en daardoor een verkorting van de bestaande doorlooptijd. Op vollegorde van binnenkomst wordt in Kleve de aanvraag behandeld. Er wordt niemand voorgetrokken, is het antwoord.
 
Veel Nederlandse bedrijven komen er pijnlijk achter dat bij het betaalbaar stellen van hun facturen, deze plotseling wordt vastgehouden door de opdrachtgever, wegens het ontbreken van een Duitse belastingvrijstelling (de zogenaamde Freistellungsbescheinigung". De opdrachtgever is bij wet verplicht namelijk 15% van de facturen in te houden mocht er geen vrijstelling zijn in het kader van de Duitse voorheffingsbelasting, "De Bauabzugsteuer". 
 

Bouw dossier: Contractuele problemen (VOB) met betrekking tot het coronavirus

Zahnrat Niederlande Deutschland HollandDe verspreiding van het Corona-virus stelt bouwers, bouwbedrijven en andere mensen die betrokken zijn bij de Duitse bouw ook voor veel en voorheen onbekende uitdagingen. Naast liquiditeitsknelpunten rijst met name de vraag welke juridische gevolgen bijvoorbeeld officiële pandemische plannen, de ziekte of quarantaine van werknemers, moeilijkheden bij het inkopen van materialen of zelfs de sluiting van de bouwplaats, hebben op de bouwcontractrelaties en het bouwproces.
Bij het beantwoorden van deze vraag komt § 6 VOB / B naar voren in contracten op basis van VOB / B, zoals bij andere verstoringen in het bouwproces:
 
Overmacht en onvermijdelijke omstandigheden (verlenging van de uitvoeringstermijnen). 
§ 6 VOB / B Abs 2 nr. 1 lid c, VOB / B bepaalt dat de uitvoeringstermijnen van bouwcontracten worden verlengd indien overmacht of onvermijdelijke omstandigheden de oorzaak zijn van hinder voor de aannemer. In het geval van "overmacht" betekent jurisprudentie een buitengewone gebeurtenis die de onderneming van buitenaf treft en die onvoorspelbaar is, dit niet kan worden voorkomen, zelfs niet als dit met uiterste zorg wordt betracht. 

De 183 dagen regeling uitgelegd + Corona Update

"Indien iemand in Nederland woont, maar in Duitsland werkt, dan is de belasting heffing over de inkomsten (loonbelasting) uit deze werkzaamheden onder het “Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Duitsland en Nederland” aan Duitsland toegewezen."

finanzambtOnder bepaalde voorwaarden kan dit heffingsrecht, dus de loonbelasting afdracht, naar Nederland worden toegewezen. Hiertoe dient men aan alle van de volgende drie voorwaarden te voldoen:

 • Het verblijf, de werkzaamheden in Duitsland, is tijdelijk en duurt minder dan 183 dagen per 12 maanden.
 • Voor de werkzaamheden ontvangt men een vergoeding van een werkgever die in Nederland gevestigd is.
 • Er wordt geen vergoeding voor de werkzaamheden ontvangen van een “vaste inrichting” of vestiging van de werkgever in Duitsland.

In Duitsland geldt een aanmelding-, vergunning- , en bewijsplicht voor NL bedrijven!

U kunt direct starten met de werkzaamheden in Duitsland, geen wachttijden,

mits  een van de trajecten wordt opgestart.

 • Traject voor bouw bedrijven.
 • €875
 • Samen met U regelen wij:
 • Vergunning Handwerkskammer
 • Belastingdienst (Freistellungsbescheinigung)
 • Melding en bewijsplicht naar de Zoll
 • Vakantiegeld afdracht naar Soka-Bau
 • Bestellen
 • Traject voor alle niet bouw branches
 • €295
 • Samen met U regelen wij:
 • Vergunning Handwerkskammer
 • Melding en bewijsplicht naar de Zoll
 • Bewijs-, meldingsplicht inzake minimumloon wetgeving
 • Bestellen

Boetes kunnen oplopen van € 30.000,- tot € 500.000,- per overtreding. 

Onze Partners