• “ We beginnen maandag in Duitsland,
  wat moeten we regelen? ”

 • Groot Cursus aanbod,
  Telkens in het voor- en najaar.

 • Uw Duits postbus adres met machtiging
  Wij verzorgen uw "Zustelladresse".

 • 1
 • 2
 • 3

Welkom bij Nedax, uw Duitsland en België adviseur.

Nedax heeft sinds 1996 ervaring met het begeleiden van NL bedrijven naar Duitsland en België. Nedax werkt met vrijwilligers en 4 vaste krachten welke tijdens kantooruren beschikbaar zijn voor uw vragen. Voor diverse branche organisatie en overheid organisaties is Nedax in Nederland het kenniscentrum voor werken in het Duitsland en België. Nedax hanteert te laagste tarieven.

Nedax zorgt dat u meteen aan de slag kunt in Duitsland of België!

Het laatste nieuws het eerst op nedax.nl

Schijnzelfstandigheid-Scheinselbständigkeit

freier Mitarbeiter1De grens tussen een werknemer met een arbeidscontract en een zelfstandige ondernemer zijn vaak niet te trekken. Zorgelijk is het als van te voren niet goed wordt gekeken naar de wettelijke kaders dat elk EU-land  stelt voor het werken als zelfstandige ondernemer zonder personeel.
Vanaf 1 april  2017 is het in Duitsland makkelijker om vast te stellen of er sprake is van (schijn-)zelfstandigheid of werken als werknemer. Vanaf deze datum is aan de wet "Ar­beit­neh­mer­über­las­sungs­ge­set­zes" AÜG een paragraaf toegevoegd (paragraaf 611a) dat nu de arbeidsverhoudingen beter definieert.Toch blijkt in de praktijk dat elk geval apart moet worden beoordeeld. Om het risico op schijnzelfstandigheid uit te sluiten, kan bij de Deutsche Rentenversicherung (DRV) een beoordeling (Statusfeststellungsverfahren) aangevraagd worden. De DRV beoordeelt dan of er in de praktijk wel of geen sprake is van een arbeidsverhouding.

Verplicht minimumloon voor de branche landbouw, tuinbouw en bosbouw veranderd.

zoll11Vanaf 1 November 2017 wordt het minimumloon in de branche landbouw, tuinbouw en bosbouw verhoogd naar het tarief van € 9,10 / uur. Dit houdt conform het Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in dat werknemers tijdens een douane controle in deze branche moeten kunnen aantonen dat de laatste salarisbetaling door de werkgever minimaal het uurtarief van € 9,10 is uitbetaald. Tevens moet men kunnen aantonen dat dit uurtarief is vastgelegd in een arbeidscontract. Veel Nederlandse hoveniers bedrijven in de grensstreek werken met enige regelmaat in Duitsland en hebben dus te maken met de wettelijke Duitse meldingsplicht en bewijsplicht. 

Soka-Bau controleert uw urenopgaaf middels uw douane melding!

baugewerbeVeel Nederlandse bedrijven krijgen regelmatig een brief vanuit Wiesbaden met het verzoek voor aanvullende informatie inzake de verplichte maand meldingen. Soka-Bau controleert namelijk door de Zoll mindestlohn meldingen (verplicht voor NL bedrijven), of de gemelde Soka-Bau gewerkte uren wel kloppen. Als dit in de ogen van de Soka-Bau niet klopt wordt een brief verstuurd naar de Nederlandse werkgever met het verzoek binnen 14 dagen aanvullende informatie te verstrekken. Wordt hier geen gehoor aangegeven kunnen geldboetes worden opgelegd. Soka-Bau beroept zich op haar recht om conform paragraaf 24 van de CAO afspraken van 3 mei 2013 een controle op de gemelde uren te mogen uitvoeren.

Lees meer...

Tewerkstelling van Nederlandse leerlingen in de duitse bouw.

leerling duitse bouwplaatsIn het kader van bouwwerkzaamheden in Duitsland kan het voorkomen dat u voor korte of langere tijd leerling-medewerkers werkzaamheden laat verrichten in Duitsland.

Een grondig advies voor het begin van de werkzaamheden wordt aanbevolen.

Bij het uitvoeren van werkzaamheden door leerling-medewerkers gelden dezelfde formaliteiten en wetten als voor reguliere medewerkers. Dit kan betekenen dat de leerling wellicht een grotere wettelijke bescherming toekomt dan u wellicht vanuit de Nederlandse situatie gewend bent. Indien echter de Nederlandse leerling gelijk te stellen is met de Duitse “Auszubildende” is er sprake van een belangrijke uitzondering. De regel dat het hoogste CAO-loon dient te worden uitbetaald, het Nederlandse danwel het Duitse, is dan niet van toepassing.

Lees meer...

In Duitsland geldt een aanmelding-, vergunning- , en bewijsplicht voor NL bedrijven!

U kunt direct starten met de werkzaamheden in Duitsland, geen wachttijden,

mits  een van de trajecten wordt opgestart.

 • Traject voor bouw bedrijven.
 • Samen met U regelen wij:
 • Vergunning Handwerkskammer
 • Belastingdienst (Freistellungsbescheinigung)
 • Melding en bewijsplicht naar de Zoll
 • Vakantiegeld afdracht naar Soka-Bau
 • Bestellen
 • Traject voor alle niet bouw branches
 • Samen met U regelen wij:
 • Vergunning Handwerkskammer
 • Melding en bewijsplicht naar de Zoll
 • Bewijs-, meldingsplicht inzake minimumloon wetgeving
 • Bestellen
 

Boetes kunnen oplopen van € 30.000,- tot € 500.000,- per overtreding. 

Wat kunnen we nog meer voor u regelen?

 • START
 • België
 • Depot
 • GMBH
 • Helpdesk
 • Postbus
 • Rijbewijs
 • Vertalingen
NOG MEER klik HIER om alles te bekijken Bekijk alles

Partners

 • Nedax bv heeft een samenwerkingsverband met de navolgende partners.
 • 1
 • 2
 • 3
Zakelijke taal- en cultuurtraining: Juridische Partner: Fiscale Partner:
elycio lutze Logo Kennispunt Duitsland
     
Branche vereniging ZZP 'ers Incasso trajecten DL/NL: Inhuur van tijdelijk personeel nodig:
 zzp nederland  advocasso logo