• “ We beginnen maandag in Duitsland,
  wat moeten we regelen? ”

 • Groot Cursus aanbod,
  Telkens in het voor- en najaar.

 • Uw Duits postbus adres met machtiging
  Wij verzorgen uw "Zustelladresse".

 • 1
 • 2
 • 3

Welkom bij Nedax, uw Duitsland en België adviseur.

Nedax heeft sinds 1996 ervaring met het begeleiden van NL bedrijven naar Duitsland en België. Nedax werkt met vrijwilligers en 4 vaste krachten welke tijdens kantooruren beschikbaar zijn voor uw vragen. Voor diverse branche organisatie en overheid organisaties is Nedax in Nederland het kenniscentrum voor werken in het Duitsland en België. Nedax hanteert te laagste tarieven.

Nedax zorgt dat u meteen aan de slag kunt in Duitsland of België!

Het laatste nieuws het eerst op nedax.nl

Aangesloten bedrijven bij het A&O services fonds krijgen geen Soka-Bau vrijstelling meer.

sokabauSoka-Bau maakt bekend dat per 1-1-2016 alle bedrijven die aangesloten zijn bij  A&O-Services fonds geen vrijstelling meer krijgen voor vakantiegeld afdrachten naar Soka-Bau voor in Duitsland verrichte arbeid. Soka-Bau baseert zich hierbij op de mededeling van het A&O Services fonds dat men per 6-7-2015 is opgegaan in het pensioenfonds PGGM. Met name de schilders en de afbouwbedrijftak zijn hiervan de dupe.  

Uitzendbureaus zijn vergunningplichtig voor het detacheren van personeel naar Duitsland.

arbeitnehmeruberlassungRegelmatig wordt de vraag gesteld aan de Duitsland helpdesk of dat personeel van een Nederlands uitzendbureau ook werkzaamheden in Duitsland kan uitoefenen. Dat is geen enkel probleem mits men niet werkzaam is in de bouw. Tevens moet het Nederlands uitzendbureau beschikken over een vergunning om personeel te mogen detacheren Deze vergunning wordt afgegeven door Agentur für Arbeit in Düsseldorf.  Wordt personeel van het uitzendbureau in een branche te werk gesteld welke valt onder het Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz - SchwarzArbG dan heeft het uitzendbureau ook nog eens meldingsplicht naar de Zoll in Keulen. Let wel, de opdrachtgever die uitzendpersoneel inhuurt voor het werken in Duitsland, heeft een controle plicht naar het uitzendbureau.

"Installateurverzeichnis" een onneembare horde voor Nederlandse installateurs

installatieOm een gasmeter-, watermeter- of meterkast aansluiting aan te kunnen vragen bij het Duitse nutsbedrijf moet men staan ingeschreven in het zgn. "Installateurverzeichnis". Deze inschrijving houdt in dat een Nederlandse installateur , op persoonlijke titel, via een langlopende procedure met afsluitend examen, kan worden toegelaten. Een ballotagecommissie van min. 3 Duitse collega installateurs beoordeelt tijdens dit examen of men geschikt is voor de toelating. Nedax vindt dit een situatie die niet meer past in deze tijd  van het Europees recht. Verschillende Nederlandse installatiebedrijven die momenteel projecten uitvoeren in Duitsland lopen tegen dit probleem aan en zijn gedwongen om voor de meteraanvraag, een Duitse collega in te schakelen. Dit alles tegen een forse meerprijs.

Uw Duitse opdrachtgever betaalt u niet. En nu ?

factuurAls Nederlandse onderneming heeft u een vordering tegen een schuldenaar in Duitsland. Ondanks sommatiebrieven betaalt