• 1
 • 2
 • 3

Welkom bij Nedax, uw Duitsland en België adviseur.

Nedax heeft sinds 1996 ervaring met het begeleiden van NL bedrijven naar Duitsland en België. Nedax werkt met vrijwilligers en 4 vaste krachten welke tijdens kantooruren beschikbaar zijn voor uw vragen. Voor diverse branche organisatie en overheid organisaties is Nedax in Nederland het kenniscentrum voor werken in het Duitsland en België. Nedax hanteert te laagste tarieven.

Nedax zorgt dat u meteen aan de slag kunt in Duitsland of België!

Het aanbod: Onze buitendienst medewerkers komen graag, gratis en vrijblijvend, langs om uit te leggen welke procedure u moet volgen als werkgever inzake uw meldings en bewijsplicht bij het werken in Duitsland of België. Ook kan de buitendienst medewerker advies verstrekken inzake uw rechten en plichten m.b.t. uw contracten. Meld u, geheel vrijblijvend, aan via deze LINK en zeg uw huidig abonnement al op. Voorbeeld

Het laatste nieuws het eerst op nedax.nl

Uw bewijsplicht tijdens een Zoll controle

mappen en laptopAls u met uw Nederlands personeel werkzaam bent in Duitsland dan heeft u een bewijsplicht om tijdens een Zoll controle aan te tonen dat u voldoet aan de Duitse cao, geldend voor het uitgeoefend beroep. Dit geldt voor bijna alle branches sinds de invoeren van het Duitse minimum loon. . Dit geldt voor bijna alle branches sinds de invoeren van het Duitse minimum loon. 
Tijdens de werkplek controle vraagt de Zoll om verschillende documenten. Deze documenten zal uw werknemer dus bij zich moeten hebben in het kader van zijn bewijsplicht. Heeft hij deze documenten niet bij zich zal er door de Zoll beambten een proces verbaal worden opgemaakt.
Voor veel Nederlandse bedrijven die regelmatig in Duitsland werken is de kans vrij groot dat de vereiste documenten niet volledig of in zijn geheel niet aanwezig zijn op de werklocatie. Daar is nu een oplossing voor. Er bestaat nu de mogelijkheid om in Duitsland een digitaal documenten depot in te richten. Dit documenten depot wordt ingericht door Nedax bij een Duits advocaten kantoor. Per e-mail worden alle documenten geüpload naar het digitale documenten depot en door het advocatenkantoor beheert.

Wijzigingen minimumloon Duitsland per 1 maart 2018.

mindestlohn im praktikumIn drie branches zullen vanaf 1 maart 2018 weer nieuwe minimumlonen gelden. Ook voor buitenlandse bedrijven welke hun personeel te werk stellen in Duitsland is het verplicht om minimaal het minimumloon uit te betalen naar hun personeel. De Duitse Zoll heeft een controle plicht hierin. Voor de navolgende 3 branches zijn de minimumlonen verhoogd.
 
 
Dakdekkers
Met meer als 64.000 werknemers gaan de Duitse dakdekkers bedrijven de minimumlonen in hun CAO verhogen vanaf 1 maart. Voor het eerst gaat men in deze branche ook onderscheidt maken naar gediplomeerde en ongeschoolde vakkrachten. Een gediplomeerde dakdekker zal minimaal het bruto uurloon van € 12,90 / uur moeten verdienen (vanaf 1-1-2019 wordt dit 13,20bruto / uur), terwijl een ongeschoolde dakdekker zonder diploma minimaal het bruto uur loon moet krijgen van € 12,20 / uur.

PDOK meldingen België

zegelsjesBelgië kent het getrouwheidszegel systeem voor de uitbetaling van vakantiegeld en of de 13de maand in de bouw branche. Dit is vergelijkbaar met het oude Nederlandse vakantiezegelfonds of het Duitse SOKA BAU systeem. Nederlandse bedrijven welke de Nederlandse bouw CAO volgen zijn vrijgesteld van deze Belgische vakantiegeld afdrachten.
Heeft u een Limosa-melding gedaan en aangegeven dat uw personeel in de bouwsector werkzaam is, dan moet er ook een PDOK melding worden gedaan.
 
Uitleg PDOK regeling
In België hebben ondernemingen die actief zijn in de bouwsector, in beginsel ook buitenlandse, een aangifte- en betalingsplicht bij de Patronale Dienst voor Organisatie en Kontrole van de bestaanszekerheidsstelsels (PDOK). De PDOK betaalt een jaarlijkse "getrouwheidspremie" aan bouwvakkers. Deze vergoeding is vergelijkbaar met een eindejaarsuitkering of een 13de maand. Om deze uitkering te financieren, moeten werkgevers een inkomensafhankelijke bijdrage aan de PDOK betalen.

De VOB/B blijft onverminderd van kracht voor Duitse contracten.

bauvertragMet ingang van 1 januari 2018 zijn er enkele belangrijke veranderingen in het Duitse (bouw) contractenrecht in werking getreden. De rechten van (particuliere) opdrachtgevers worden versterkt en de onderlinge relaties tussen de bij een bouwproject betrokken aannemers, architecten en ingenieurs zijn nieuw geregeld. De Duitse tegenhanger van de Nederlands UAV zijnde de VOB/B blijven echter onverminderd van kracht. 
De VOB / B is geen wet of een verordening. Het zijn veeleer privaatrechtelijke overeenkomsten in de vorm van algemene voorwaarden welke van toepassing dienen te worden verklaard op de opdracht. 
 
Sinds 1 januari 2018 betekent dit dat individuele bepalingen van de VOB / B niet effectief kunnen zijn als ze in tegenspraak zijn met het essentiële basisidee van het nieuwe contractrecht. 
De Duitse aanbesteding commissie voor bouwcontracten (DVA) en zijn algemeen comité (HAA) hebben nu besloten dat VOB / B voorlopig ongewijzigd blijft. Deze commissie wil voorlopig jurisprudentie afwachten inzake de nieuwe wetgeving welke nu van kracht is geworden.

In Duitsland geldt een aanmelding-, vergunning- , en bewijsplicht voor NL bedrijven!

U kunt direct starten met de werkzaamheden in Duitsland, geen wachttijden,

mits  een van de trajecten wordt opgestart.

 • Traject voor bouw bedrijven.
 • Samen met U regelen wij:
 • Vergunning Handwerkskammer
 • Belastingdienst (Freistellungsbescheinigung)
 • Melding en bewijsplicht naar de Zoll
 • Vakantiegeld afdracht naar Soka-Bau
 • Bestellen
 • Traject voor alle niet bouw branches
 • Samen met U regelen wij:
 • Vergunning Handwerkskammer
 • Melding en bewijsplicht naar de Zoll
 • Bewijs-, meldingsplicht inzake minimumloon wetgeving
 • Bestellen
 

Boetes kunnen oplopen van € 30.000,- tot € 500.000,- per overtreding. 

Wat kunnen we nog meer voor u regelen?

 • START
 • België
 • Depot
 • GMBH
 • Helpdesk
 • Postbus
 • Rijbewijs
 • Vertalingen
NOG MEER klik HIER om alles te bekijken Bekijk alles

Partners

 • Nedax bv heeft een samenwerkingsverband met de navolgende partners.
 • 1
 • 2
 • 3
Zakelijke taal- en cultuurtraining: Juridische Partner: Fiscale Partner:
elycio lutze Logo Kennispunt Duitsland
     
Branche vereniging ZZP 'ers Incasso trajecten DL/NL: Inhuur van tijdelijk personeel nodig:
 zzp nederland  advocasso logo