Welkom bij Nedax, uw Duitsland en België adviseur

Nedax heeft sinds 1996 ervaring met het begeleiden van NL-bedrijven naar Duitsland en België. Voor diverse brancheorganisaties en overheids organisaties is Nedax in Nederland het kenniscentrum voor het werken in Duitsland en België .

Nedax zorgt dat u meteen aan de slag kunt in Duitsland of België. Samen met u regelen we alle formaliteiten!!

Het laatste nieuws het eerst op nedax.nl

Forse Zoll controle bij land en tuinbouwbedrijven

landbouw3De  Duitse douane inspecteerde op 19 juni jl, in een landelijk operatie, 500 bedrijven. In meer dan 1000 gevallen werden diverse overtredingen geconstateerd. De speciale afdeling van de Zoll, Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS), controleerde op 19 juni 2020 ongeveer 6.000 werknemers in diverse landbouwbedrijven op hun arbeidsrelaties en voerde tevens bijna 500 bedrijf document reviews uit. In totaal werden circa 2.100 douanebeambten ingezet tijdens deze controle. De focus van deze werkplek inspecties  lagen bij landbouwbedrijven die buitenlandse werknemers te werk stelde zoals seizoenarbeiders en buitenlandse land en tuinbouw bedrijven welke werkzaamheden aan het uitvoeren waren in Duitsland.
 
De focus lag op de arbeidsverhoudingen van de werknemers, in het bijzonder de naleving van de arbeidsvoorwaarden op grond van de wet op het minimumloon, meldingsplicht op het gebied van sociale zekerheid, de betaling van sociale zekerheid bijdragen en illegale tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Sinds 1 januari 2020 geldt voor werknemers in de landbouw het wettelijk Duitse minimumloon van 9,35 euro.

Let op overwerk in Duitsland

overwerk2De werktijden worden in Duitsland geregeld door het Arbeitszeitgesetz (§ 3 S. 1 ArbZG). Volgens deze wet is het niet toegestaan, dat een werknemer langer dan 8 uur per dag werkzaam is. Eenmalig kan tot max 10 uur per dag worden gewerkt. De daarop volgende 24 weken moet weer de 8 uur per dag worden aangehouden. De zaterdag is gewoon een werkdag in Duitsland, dus er mag per week 6 x 8 uur = 48 uur worden gewerkt.

De Duitse douane (ZOLL) ziet hier op toe. Dus bij een bouwplaats controle zullen zeer zeker de arbeidstijden worden gecontroleerd aan de hand van de urenstaten welke aanwezig moeten zijn op de bouwplaats.

Grote toeloop van ZZP 'ers naar Duitsland

zzp bouw 390x250De laatste weken wordt het Nedax secretariaat overstelpt met aanvragen voor ZZP bedrijven welke weer gaan werken in Duitsland. Oorzaak is dat de werkvoorraad in Nederland begint op te drogen en dat bedrijven weer kijken naar Duitsland voor een mooie klus. Vooral in de glasvezel, kassenbouw, stallenbouw en recentelijk ook medicinale canabis aanbouw (in Schleswig-Holstein) zijn projecten, waar ZZP 'ers veel worden gevraagd.
 
Zoals vaker gemeld, het is geen enkele probleem voor een ZZP 'er om te gaan werken in Duitsland, als deze maar de Duitse voorschriften in acht neemt. De ZZP 'er wordt in Duitsland vooral, door de Zoll, gecontroleerd op schijnzelfstandigheid. Naast schijnzelfstandigheid moet een ZZP ook opletten dat hij een correcte inschrijving in de Handwerkskammer heeft als er een van de 53 beschermde ambachten wordt uitgeoefend in Duitsland. Mocht de ZZP 'er werkzaam zijn in de Duitse bouw, moet er ook een Duitse belastingvrijstelling worden geregeld. De "Freistellungsbescheinigung". 
 

Aanvraag Freistellungsbescheinigung duurt momenteel 8 weken

finanzambt2Het Finanzamt in Kleve geeft momenteel aan dat de doorlooptijd voor het verkrijgen van "Freistellungsbescheinigung" momenteel op meer als 8 weken ligt. Oorzaak is de enorme aantal aanvragen uit Nederland de laatste maanden en de onderbezetting van ambtenaren in Kleve (D). Verder geeft het Finanzamt aan dat er geen enkel nut heeft om te bellen met de vraag tot een voorkeursbehandeling en daardoor een verkorting van de bestaande doorlooptijd. Op vollegorde van binnenkomst wordt in Kleve de aanvraag behandeld. Er wordt niemand voorgetrokken, is het antwoord.
 
Veel Nederlandse bedrijven komen er pijnlijk achter dat bij het betaalbaar stellen van hun facturen, deze plotseling wordt vastgehouden door de opdrachtgever, wegens het ontbreken van een Duitse belastingvrijstelling (de zogenaamde Freistellungsbescheinigung". De opdrachtgever is bij wet verplicht namelijk 15% van de facturen in te houden mocht er geen vrijstelling zijn in het kader van de Duitse voorheffingsbelasting, "De Bauabzugsteuer". 
 

Bouw dossier: Contractuele problemen (VOB) met betrekking tot het coronavirus

Zahnrat Niederlande Deutschland HollandDe verspreiding van het Corona-virus stelt bouwers, bouwbedrijven en andere mensen die betrokken zijn bij de Duitse bouw ook voor veel en voorheen onbekende uitdagingen. Naast liquiditeitsknelpunten rijst met name de vraag welke juridische gevolgen bijvoorbeeld officiële pandemische plannen, de ziekte of quarantaine van werknemers, moeilijkheden bij het inkopen van materialen of zelfs de sluiting van de bouwplaats, hebben op de bouwcontractrelaties en het bouwproces.
Bij het beantwoorden van deze vraag komt § 6 VOB / B naar voren in contracten op basis van VOB / B, zoals bij andere verstoringen in het bouwproces:
 
Overmacht en onvermijdelijke omstandigheden (verlenging van de uitvoeringstermijnen). 
§ 6 VOB / B Abs 2 nr. 1 lid c, VOB / B bepaalt dat de uitvoeringstermijnen van bouwcontracten worden verlengd indien overmacht of onvermijdelijke omstandigheden de oorzaak zijn van hinder voor de aannemer. In het geval van "overmacht" betekent jurisprudentie een buitengewone gebeurtenis die de onderneming van buitenaf treft en die onvoorspelbaar is, dit niet kan worden voorkomen, zelfs niet als dit met uiterste zorg wordt betracht. 

Openingstijden Helpdesk

Onze helpdesk is tijdens kantooruren bereikbaar voor Nedax leden, voor alle vragen.

De helpdesk is beschikbaar tijdens deze tijden.

Zondag
Het secretariaat is gesloten

Maandag
8:30 AM - 4:30 PM

Dinsdag
8:30 AM - 4:30 PM

Woensdag
8:30 AM - 4:30 PM

Donderdag
8:30 AM - 4:30 PM

Vrijdag
9:00 AM - 4:00 PM

Zaterdag
Het secretariaat is gesloten
Telefoonnummer: 070 -25 000 55

Boek "Bouwen in Duitsland".

Boek "Bouwen in Duitsland".
Informatie
Bouwen in Duitsland Nederlandse vertaling van de VOB met praktijkvoorbeelden. Nederlandse en Belgische bedrijven uit de bouwnijverheid zijn in toenemende mate actief op de Duitse markt. Eén van de grootste struikelblokken, waarmee vrijwel ieder bedrijf dat actief is op de Duitse bouwmarkt te maken krijgt, de ‘Verdingungsordnung für Bauleistungen' (V.O.B.). Dit geldt zowel voor bouw- en installatiebedrijven als voor projectontwikkelaars, afbouw- bedrijven en architecten. Talrijk, tijdrovend en kostbaar zijn de juridische gevechten die zich voordoen, zowel tijdens het bouwproces, als na de oplevering. Niet zelden vinden deze problemen hun oorzaak in het feit dat het Nederlandse bedrijf onvoldoende kennis heeft van de wezenlijke aspecten rondom het Duitse bouwproces zoals deze zijn vastgelegd in de V.O.B.

GmbH / UG oprichten

GmbH / UG oprichten
Informatie
Het oprichten van een Duitse GMBH / UG heeft vele voordelen. Wij regelen alles, inclusief Duits postadres en Nederlands administratiekantoor.

Documenten depot

Documenten depot
Informatie
"Bent u het ook moe dat u steeds documenten moet meegeven met uw personeel als ze gaan werken in Duitsland"? Wij hebben voor u de oplossing! Een "digitaal documenten depot" bij een Duits advocaten kantoor door ons ingericht!

Rijbewijs trajecten

Rijbewijs trajecten
Informatie
De verplichte aanmeldings trajecten voor Duitsland: Nedax kent drie types van begeleidingstrajecten, welke in het kort, fictief, "de rijbewijzen" worden genoemd.

Postbus adres

Postbus adres
Informatie
Wat is makkelijker dan een duits postbus adres welke wordt beheerd door een Duits advocaten kantoor. Al uw duitsland post komt niet meer aan op de bouwplaats of werklocatie, waar het snel kwijt kan raken, maar netjes bij het advocaten kantoor Lutze in Kleve (Lutze Rechtsanwälte Partnerschaft mbB).

Lidmaatschap

Lidmaatschap
Informatie
Leden voordeel: U krijgt 20% op onze complete dienstverlening Leden kunnen onbeperkt gebruik maken van de helpdesk Tijdens kantoor uren

In Duitsland geldt een aanmelding-, vergunning- , en bewijsplicht voor NL bedrijven!

U kunt direct starten met de werkzaamheden in Duitsland, geen wachttijden,

mits  een van de trajecten wordt opgestart.

 • Traject voor bouw bedrijven.
 • €875
 • Samen met U regelen wij:
 • Vergunning Handwerkskammer
 • Belastingdienst (Freistellungsbescheinigung)
 • Melding en bewijsplicht naar de Zoll
 • Vakantiegeld afdracht naar Soka-Bau
 • Bestellen
 • Traject voor alle niet bouw branches
 • €295
 • Samen met U regelen wij:
 • Vergunning Handwerkskammer
 • Melding en bewijsplicht naar de Zoll
 • Bewijs-, meldingsplicht inzake minimumloon wetgeving
 • Bestellen

Boetes kunnen oplopen van € 30.000,- tot € 500.000,- per overtreding. 

Onze Partners