Welkom bij Nedax, uw Duitsland en België adviseur

Nedax heeft sinds 1996 ervaring met het begeleiden van NL-bedrijven naar Duitsland en België. Voor diverse brancheorganisaties en overheids organisaties is Nedax in Nederland het kenniscentrum voor het werken in Duitsland en België .

Nedax zorgt dat u meteen aan de slag kunt in Duitsland of België. Samen met u regelen we alle formaliteiten!!

Aangesloten bedrijven bij het A&O services fonds krijgen geen Soka-Bau vrijstelling meer.

sokabauSoka-Bau maakt bekend dat per 1-1-2016 alle bedrijven die aangesloten zijn bij  A&O-Services fonds geen vrijstelling meer krijgen voor vakantiegeld afdrachten naar Soka-Bau voor in Duitsland verrichte arbeid. Soka-Bau baseert zich hierbij op de mededeling van het A&O Services fonds dat men per 6-7-2015 is opgegaan in het pensioenfonds PGGM. Met name de schilders en de afbouwbedrijftak zijn hiervan de dupe.  

"Installateurverzeichnis" een onneembare horde voor Nederlandse installateurs

installatieOm een gasmeter-, watermeter- of meterkast aansluiting aan te kunnen vragen bij het Duitse nutsbedrijf moet men staan ingeschreven in het zgn. "Installateurverzeichnis". Deze inschrijving houdt in dat een Nederlandse installateur , op persoonlijke titel, via een langlopende procedure met afsluitend examen, kan worden toegelaten. Een ballotagecommissie van min. 3 Duitse collega installateurs beoordeelt tijdens dit examen of men geschikt is voor de toelating. Nedax vindt dit een situatie die niet meer past in deze tijd  van het Europees recht. Verschillende Nederlandse installatiebedrijven die momenteel projecten uitvoeren in Duitsland lopen tegen dit probleem aan en zijn gedwongen om voor de meteraanvraag, een Duitse collega in te schakelen. Dit alles tegen een forse meerprijs.

Uw Duitse opdrachtgever betaalt u niet. En nu ?

factuurAls Nederlandse onderneming heeft u een vordering tegen een schuldenaar in Duitsland. Ondanks sommatiebrieven betaalt de schuldenaar niet. Welke mogelijkheden bestaan er tot incasso van een vordering in Duitsland?

Executoriale titel

In Nederland dient men snel een verzoek in om beslag te leggen op de eigendommen van de debiteur. In Duitsland werkt dat alleen bij een spoedeisend gewichtig belang wat veelal niet van toepassing is. Om beslag te kunnen leggen of een vordering te kunnen executeren is een executoriale titel vereist. Er zijn verschillende soorten titels, onder andere vonnis, betalingsbevel (“Vollstreckungsbescheid”) of notariële akten. Ervan uitgaande dat u als zekerheid voor de betaling geen notariële akte of hypothecaire zekerheid hebt ontvangen, zal ik in dit artikel ingaan op de manier waarop u een executoriale titel in Duitsland kunt verkrijgen.

Dossier Soka-Bau

Sinds 1-8-2015 beschouwt Soka-Bau ieder buitenlandse firma als afdrachtsplichtig voor het vakantiegeld. De Nederlandse bedrijven dienen zelf de procedure op te starten tot het verkrijgen van een vrijstelling. Alle bedrijven NIET werkzaam in de Bouw gerelateerde beroepen,  kunnen deze ontheffing aanvragen.

 1. Grondbeginselen van de vakantieregeling in de Duitse bouwnijverheid.

bouwVolgens het in Duitsland geldige Bundesurlaubsgesetz (Duitse Vakantiewet) moet een werknemer minstens zes maanden in één en hetzelfde bedrijf werkzaam geweest zijn, voor hij recht heeft op de volle jaarvakantie. Dat houdt in dat de vakantierechten afhankelijk zijn van hoe lang een werknemer bij dezelfde werkgever in dienst was. De meeste cao’s in Duitsland houden zich aan dit systeem. In de bouwnijverheid zou het echter in vele gevallen voor de werknemer onmogelijk zijn om een aaneengesloten vakantie op te nemen, wanneer men hier het algemene systeem zou handhaven. De werkgever zou het risico lopen dat hij de werknemer – nadat deze zes maanden in dienst is geweest – de volledige jaarvakantie samen met de vergoeding toe moet kennen, ook al zou de werknemer niet het volledige kalenderjaar bij deze werkgever te werk gesteld zijn.

Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) uitgelegd.

arbeitnehmerDe Arbeitnehmer Entsendegesetz (de wet arbeidsvoorwaarden grens- overschrijdende arbeid) verplicht iedere buitenlandse werkgever met werknemers op o.a. bouwplaatsen in Duitsland een aantal minimum arbeidsvoorwaarden in acht te nemen, die zijn vastgelegd in algemeen bindende deel-cao's. De wet is van toepassing op alle bedrijven, waarvan werknemers fysieke arbeid verrichten op bouwplaatsen in Duitsland. Hiertoe behoren in ieder geval bedrijven zoals weergeven in §1 en § 2 van de Baubetriebe-Verordnung. Het begrip bouwplaats moet daarbij zeer ruim uitgelegd worden.
Werknemers moeten aangemeld zijn bij de Duitse douane (Finanzkontrolle Schwarzarbeit). De werkzaamheden en de ingezette werknemers moeten voor begin van de werkzaamheden door middel van een internet melding worden doorgegeven aan de duitse douane.

In Duitsland geldt een aanmelding-, vergunning- , en bewijsplicht voor NL bedrijven!

U kunt direct starten met de werkzaamheden in Duitsland, geen wachttijden,

mits  een van de trajecten wordt opgestart.

 • Traject voor bouw bedrijven.
 • €875
 • Samen met U regelen wij:
 • Vergunning Handwerkskammer
 • Belastingdienst (Freistellungsbescheinigung)
 • Melding en bewijsplicht naar de Zoll
 • Vakantiegeld afdracht naar Soka-Bau
 • Bestellen
 • Traject voor alle niet bouw branches
 • €295
 • Samen met U regelen wij:
 • Vergunning Handwerkskammer
 • Melding en bewijsplicht naar de Zoll
 • Bewijs-, meldingsplicht inzake minimumloon wetgeving
 • Bestellen

Boetes kunnen oplopen van € 30.000,- tot € 500.000,- per overtreding. 

Onze Partners

Zakelijke taal- en cultuurtraining: Rechtsanwälte: Rechtsanwaltskanzlei Jurist en Mediator 
elycio lutze lllogoklein youandmelegal
Branche vereniging ZZP 'ers Incasso trajecten DL/NL: Flexwerk plek in Duitsland: Fiscale zaken:
zzp nederland advocasso logo eurotec KP Duitsland