Welkom bij Nedax, uw Duitsland en België adviseur

Nedax heeft sinds 1996 ervaring met het begeleiden van NL-bedrijven naar Duitsland en België. Voor diverse brancheorganisaties en overheids organisaties is Nedax in Nederland het kenniscentrum voor het werken in Duitsland en België .

Nedax zorgt dat u meteen aan de slag kunt in Duitsland of België. Samen met u regelen we alle formaliteiten!!

Schijnzelfstandigheid-Scheinselbständigkeit

freier Mitarbeiter1De grens tussen een werknemer met een arbeidscontract en een zelfstandige ondernemer zijn vaak niet te trekken. Zorgelijk is het als van te voren niet goed wordt gekeken naar de wettelijke kaders dat elk EU-land  stelt voor het werken als zelfstandige ondernemer zonder personeel.
Vanaf 1 april  2017 is het in Duitsland makkelijker om vast te stellen of er sprake is van (schijn-)zelfstandigheid of werken als werknemer. Vanaf deze datum is aan de wet "Ar­beit­neh­mer­über­las­sungs­ge­set­zes" AÜG een paragraaf toegevoegd (paragraaf 611a) dat nu de arbeidsverhoudingen beter definieert.Toch blijkt in de praktijk dat elk geval apart moet worden beoordeeld. Om het risico op schijnzelfstandigheid uit te sluiten, kan bij de Deutsche Rentenversicherung (DRV) een beoordeling (Statusfeststellungsverfahren) aangevraagd worden. De DRV beoordeelt dan of er in de praktijk wel of geen sprake is van een arbeidsverhouding.

Soka-Bau controleert uw urenopgaaf middels uw douane melding!

baugewerbeVeel Nederlandse bedrijven krijgen regelmatig een brief vanuit Wiesbaden met het verzoek voor aanvullende informatie inzake de verplichte maand meldingen. Soka-Bau controleert namelijk door de Zoll mindestlohn meldingen (verplicht voor NL bedrijven), of de gemelde Soka-Bau gewerkte uren wel kloppen. Als dit in de ogen van de Soka-Bau niet klopt wordt een brief verstuurd naar de Nederlandse werkgever met het verzoek binnen 14 dagen aanvullende informatie te verstrekken. Wordt hier geen gehoor aangegeven kunnen geldboetes worden opgelegd. Soka-Bau beroept zich op haar recht om conform paragraaf 24 van de CAO afspraken van 3 mei 2013 een controle op de gemelde uren te mogen uitvoeren.

Tewerkstelling van Nederlandse leerlingen in de duitse bouw.

leerling duitse bouwplaatsIn het kader van bouwwerkzaamheden in Duitsland kan het voorkomen dat u voor korte of langere tijd leerling-medewerkers werkzaamheden laat verrichten in Duitsland.

Een grondig advies voor het begin van de werkzaamheden wordt aanbevolen.

Bij het uitvoeren van werkzaamheden door leerling-medewerkers gelden dezelfde formaliteiten en wetten als voor reguliere medewerkers. Dit kan betekenen dat de leerling wellicht een grotere wettelijke bescherming toekomt dan u wellicht vanuit de Nederlandse situatie gewend bent. Indien echter de Nederlandse leerling gelijk te stellen is met de Duitse “Auszubildende” is er sprake van een belangrijke uitzondering. De regel dat het hoogste CAO-loon dient te worden uitbetaald, het Nederlandse danwel het Duitse, is dan niet van toepassing.

Kassen(bouw) in Duitsland

kassenbouwNederland kent een rijke traditie in de kassenbouw en zo is het niet verwonderlijk dat dit Nederlandse product ook in Duitsland erg gewild is. Momenteel constateert Nedax een forse toename van Nederlandse kassenbouw bedrijven die nieuwe projecten realiseren in Duitsland.

Bij het calculeren en aannemen van een opdracht moet men zich wel bewust zijn van het feit dat het project onder de Duitse wetgeving omtrent (bouw)projecten valt. Meestal zal de Duitse opdrachtgever ook de V.O.B./B van toepassing verklaren op zijn opdrachtstelling naar de Nederlandse kassenbouwer. Kortom de montage van tuinderskassen in Duitsland valt onder het Duitse "Bauhauptgewerbe" en men dient dan ook het complete traject "Rijbewijs voor Duitsland" voor aanvang van de werkzaamheden te volgen.

Welke bedrijven hebben een meldingsplicht?

Op deze vraag kunnen we kort en krachtig antwoorden: "Elk Nederlands bedrijf welke personeel te werkt stelt in Duitsland moet van te voren zijn personeel aanmelden bij de Zoll en heeft een bewijsplicht tijdens een werkplek controlle door de Zoll". Dit moet de werkgever doen middels de website "www.meldeportal-mindestlohn.de ".

Duitse minister NahlesMaar er zijn uitzonderingen:

Onder druk van de regeringspartij CDU en CSU heeft minister Nahles de meldings- en documentatie plicht per 1-8-2015 versoepeld voor Duitse en buitenlandse werkgevers.

De voorwaarden zijn om zich niet te melden als men valt onder het toepassingsgebied van de Milog wetgeving. (Het Duitse minimumloon). Daaronder zijn ook begrepen de werkzaamheden welke vallen onder de wet Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz.( wet ter bestrijding van het zwartwerken).

 1. Het bruto maandloon van de werknemer structureel de laatste maanden meer heeft bedragen dan € 2.958,- ;of het bruto maandloon van de werknemer de laatste 12 maanden aan eengesloten meer heeft  meer bedragen dan € 2.000,-

In Duitsland geldt een aanmelding-, vergunning- , en bewijsplicht voor NL bedrijven!

U kunt direct starten met de werkzaamheden in Duitsland, geen wachttijden,

mits  een van de trajecten wordt opgestart.

 • Traject voor bouw bedrijven.
 • €875
 • Samen met U regelen wij:
 • Vergunning Handwerkskammer
 • Belastingdienst (Freistellungsbescheinigung)
 • Melding en bewijsplicht naar de Zoll
 • Vakantiegeld afdracht naar Soka-Bau
 • Bestellen
 • Traject voor alle niet bouw branches
 • €295
 • Samen met U regelen wij:
 • Vergunning Handwerkskammer
 • Melding en bewijsplicht naar de Zoll
 • Bewijs-, meldingsplicht inzake minimumloon wetgeving
 • Bestellen

Boetes kunnen oplopen van € 30.000,- tot € 500.000,- per overtreding. 

Onze Partners

Zakelijke taal- en cultuurtraining: Rechtsanwälte: Rechtsanwaltskanzlei Jurist en Mediator 
elycio lutze lllogoklein youandmelegal
Branche vereniging ZZP 'ers Incasso trajecten DL/NL: Flexwerk plek in Duitsland: Fiscale zaken:
zzp nederland advocasso logo eurotec KP Duitsland