• 1
 • 2
 • 3

Welkom bij Nedax, uw Duitsland en België adviseur

Nedax heeft sinds 1996 ervaring met het begeleiden van NL-bedrijven naar Duitsland en België. Nedax werkt met vrijwilligers en 4 vaste krachten welke tijdens kantooruren beschikbaar zijn voor uw vragen. Voor diverse brancheorganisatie en overheid organisaties is Nedax in Nederland het kenniscentrum voor werken in het Duitsland en België. Nedax hanteert de laagste tarieven voor haar dienstverlening.

Nedax zorgt dat u meteen aan de slag kunt in Duitsland of België!

Tip: Onze buitendienst medewerkers komen graag, gratis en vrijblijvend, langs om u uit te leggen welke procedure u moet volgen voor het werken in Duitsland of België.  Al uw vragen worden vakkundig beantwoord middels een presentatie.   Maak een vrijblijvende afspraak via deze LINK

Het laatste nieuws het eerst op nedax.nl

Uw Duitse opdrachtgever betaalt u niet. En nu ?

factuurAls Nederlandse onderneming heeft u een vordering tegen een schuldenaar in Duitsland. Ondanks sommatiebrieven betaalt de schuldenaar niet. Welke mogelijkheden bestaan er tot incasso van een vordering in Duitsland?

Executoriale titel

In Nederland dient men snel een verzoek in om beslag te leggen op de eigendommen van de debiteur. In Duitsland werkt dat alleen bij een spoedeisend gewichtig belang wat veelal niet van toepassing is. Om beslag te kunnen leggen of een vordering te kunnen executeren is een executoriale titel vereist. Er zijn verschillende soorten titels, onder andere vonnis, betalingsbevel (“Vollstreckungsbescheid”) of notariële akten. Ervan uitgaande dat u als zekerheid voor de betaling geen notariële akte of hypothecaire zekerheid hebt ontvangen, zal ik in dit artikel ingaan op de manier waarop u een executoriale titel in Duitsland kunt verkrijgen.

Lees meer...

Dossier Soka-Bau

Sinds 1-8-2015 beschouwt Soka-Bau ieder buitenlandse firma als afdrachtsplichtig voor het vakantiegeld. De Nederlandse bedrijven dienen zelf de procedure op te starten tot het verkrijgen van een vrijstelling. Alle bedrijven NIET werkzaam in de Bouw gerelateerde beroepen,  kunnen deze ontheffing aanvragen.

 1. Grondbeginselen van de vakantieregeling in de Duitse bouwnijverheid.

bouwVolgens het in Duitsland geldige Bundesurlaubsgesetz (Duitse Vakantiewet) moet een werknemer minstens zes maanden in één en hetzelfde bedrijf werkzaam geweest zijn, voor hij recht heeft op de volle jaarvakantie. Dat houdt in dat de vakantierechten afhankelijk zijn van hoe lang een werknemer bij dezelfde werkgever in dienst was. De meeste cao’s in Duitsland houden zich aan dit systeem. In de bouwnijverheid zou het echter in vele gevallen voor de werknemer onmogelijk zijn om een aaneengesloten vakantie op te nemen, wanneer men hier het algemene systeem zou handhaven. De werkgever zou het risico lopen dat hij de werknemer – nadat deze zes maanden in dienst is geweest – de volledige jaarvakantie samen met de vergoeding toe moet kennen, ook al zou de werknemer niet het volledige kalenderjaar bij deze werkgever te werk gesteld zijn.

Lees meer...

Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) uitgelegd.

arbeitnehmerDe Arbeitnehmer Entsendegesetz (de wet arbeidsvoorwaarden grens- overschrijdende arbeid) verplicht iedere buitenlandse werkgever met werknemers op o.a. bouwplaatsen in Duitsland een aantal minimum arbeidsvoorwaarden in acht te nemen, die zijn vastgelegd in algemeen bindende deel-cao's. De wet is van toepassing op alle bedrijven, waarvan werknemers fysieke arbeid verrichten op bouwplaatsen in Duitsland. Hiertoe behoren in ieder geval bedrijven zoals weergeven in §1 en § 2 van de Baubetriebe-Verordnung. Het begrip bouwplaats moet daarbij zeer ruim uitgelegd worden.
Werknemers moeten aangemeld zijn bij de Duitse douane (Finanzkontrolle Schwarzarbeit). De werkzaamheden en de ingezette werknemers moeten voor begin van de werkzaamheden door middel van een internet melding worden doorgegeven aan de duitse douane.

Lees meer...

De verplichte internet aanmelding Zoll, bijna onbegonnen werk !

meldeportalVanaf 1 juli a.s. kan nog alleen de verplichte douane aanmelding voor alle NL werknemers via een internet website worden gedaan. Deze verplichte nieuwe internet aanmelding voor alle NL werknemers die vallen onder het "Mindestlohngesetz"of "Arbeitnehmer-Entsendegesetz" is voor menig Nederlandse werkgever een brug te ver. Helaas ontbreek, tot heden,  op de Zoll website een Nederlandse uitleg hoe de melding dient te gebeuren. Daarnaast wordt in het Duits duidelijk gesteld dat het verkeerd of onvolledig invullen van de melding strafbaar is en tot een geldboete van max. € 30.000,- kan leiden.

"Sofern Sie die Anmeldung mit diesen Angaben nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vorlegen, kann dies als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet werden.".

Lees meer...

In Duitsland geldt een aanmelding-, vergunning- , en bewijsplicht voor NL bedrijven!

U kunt direct starten met de werkzaamheden in Duitsland, geen wachttijden,

mits  een van de trajecten wordt opgestart.

 • Traject voor bouw bedrijven.
 • Samen met U regelen wij:
 • Vergunning Handwerkskammer
 • Belastingdienst (Freistellungsbescheinigung)
 • Melding en bewijsplicht naar de Zoll
 • Vakantiegeld afdracht naar Soka-Bau
 • Bestellen
 • Traject voor alle niet bouw branches
 • Samen met U regelen wij:
 • Vergunning Handwerkskammer
 • Melding en bewijsplicht naar de Zoll
 • Bewijs-, meldingsplicht inzake minimumloon wetgeving
 • Bestellen
 

Boetes kunnen oplopen van € 30.000,- tot € 500.000,- per overtreding. 

Wat kunnen we nog meer voor u regelen?

 • START
 • België
 • Depot
 • GMBH
 • Helpdesk
 • Postbus
 • Rijbewijs
 • Vertalingen
NOG MEER klik HIER om alles te bekijken Bekijk alles

Partners

 • Nedax bv heeft een samenwerkingsverband met de navolgende partners.
 • 1
 • 2
 • 3
Zakelijke taal- en cultuurtraining: Rechtsanwälte: Rechtsanwaltskanzlei Jurist en Mediator 
elycio lutze lllogoklein youandmelegal
Branche vereniging ZZP 'ers Incasso trajecten DL/NL: Flexwerk plek in Duitsland  Fiscale zaken:
 zzp nederland  advocasso logo  eurotec KP Duitsland