Welkom bij Nedax, uw Duitsland en België adviseur

Nedax heeft sinds 1996 ervaring met het begeleiden van NL-bedrijven naar Duitsland en België. Met meer als 135 aangesloten MKB bedrijven is Nedax het grootste kenniscentrum inzake export begeleiding van NL bedrijven, werkzaam in Duitsland of België .

Nedax zorgt dat u meteen aan de slag kunt in Duitsland of België. Samen met u regelen we alle formaliteiten!!

Het laatste nieuws het eerst op nedax.nl

Freistellungsbescheinigung - Bauabzugsteuer (15% voorheffings regeling)

freistellungsbescheinigungSinds 2002 is in Duitsland de zogenaamde Bauabzugsteuer conform § 48 EStG van kracht. Wat houdt deze wetgeving in? De Duitse fiscus gaat ervan uit dat elk bedrijf dat werkzaamheden aan of i.v.m. bouwwerken verricht in Duitsland belastingplichtig is, tenzij men het tegendeel aantoont. Onder deze werkzaamheden wordt verstaan; het verrichten van werken aan de bouw, de restauratie, het onderhoud, een verandering of de verwijdering van bouwwerken. Conform deze wetgeving is de opdrachtgever van een project in beginsel verplicht het bedrag van de voorheffing in te houden op de door hem verschuldigde aanneemsom. De opdrachtgever dient deze voorheffing voor rekening van de aannemer aan de Duitse fiscus af te dragen.

Voorbeeld
De aanneemsom waarover de af te dragen voorheffing wordt berekend is in de wet gedefinieerd als het bedrag van de te betalen vergoeding zonder rekening te houden met een aftrek van betalingskortingen en inclusief de hierover verschuldigde omzetbelasting. Cijfermatig betekent dit dat de opdrachtgever op een aanneemsom van € 100.000 (incl. Duitse OB) 15% = € 15.000 afdraagt aan de Duitse fiscus.

Is de opdrachtnemer echter in het bezit van een vrijstelling Freistellungsbescheinigung van de Duitse fiscus, dan kan de opdrachtgever zonder risico 100% aan de opdrachtnemer uitbetalen en hoeft deze de 15% voorheffing niet in te houden op de opdracht. Reden genoeg dus voor (met de regeling bekende) opdrachtgevers om opdrachten uitsluitend aan bedrijven te verstrekken die over een vrijstelling beschikken.

Voorkoming voorheffing
In bepaalde gevallen kan de voorheffing worden voorkomen. Een eerste grond om aan de voorheffing te ontkomen is de zogenaamde  "Bagatellregelung" voor kleine projecten. Als 'klein project' wordt aangemerkt een project waarvoor de overeengekomen  aanneemsom niet hoger ligt dan € 5.000. Voor de beoordeling of er sprake is van een 'klein project' dient men alle  bouwprojecten bij elkaar te tellen die in het lopende kalenderjaar voor dezelfde opdrachtgever zijn verricht of nog verricht zullen worden.

Vrijstellingen zijn maar tijdelijk.
Vrijstellingen worden maar voor bepaalde tijd verstrekt en na afloop van de vrijstellingsperiode moet de opdrachtnemer bij een hernieuwde aanvraag documentatie over alle opdrachten in Duitsland uit de afgelopen periode overhandigen. Bij de controle van deze stukken constateert de fiscus regelmatig dat het Nederlandse bedrijf in dusdanige aard en omvang in Duitsland actief was dat er sprake is van een fiscale vaste inrichting.

De opdrachtgever kan online ook controleren of er een vrijstelling is verstrekt door de Duitse belastingdienst. Dit kan via deze LINK.

Gaat u als onderaannemer werken voor het ministerie van Defensie in Duitsland kan Defensie zelf een Freistellunsgbescheinigung uitschrijven.

(c) Nedax

In Duitsland geldt een aanmelding-, vergunning- , en bewijsplicht voor NL bedrijven!

U kunt direct starten met de werkzaamheden in Duitsland, geen wachttijden,

mits  een van de trajecten wordt opgestart.

 • Traject voor bouw bedrijven.
 • €875
 • Samen met U regelen wij:
 • Vergunning Handwerkskammer
 • Belastingdienst (Freistellungsbescheinigung)
 • Melding en bewijsplicht naar de Zoll
 • Vakantiegeld afdracht naar Soka-Bau
 • Bestellen
 • Traject voor alle niet bouw branches
 • €450
 • Samen met U regelen wij:
 • Vergunning Handwerkskammer
 • Melding en bewijsplicht naar de Zoll
 • Bewijs-, meldingsplicht inzake minimumloon wetgeving
 • Bestellen

Boetes kunnen oplopen van € 30.000,- tot € 500.000,- per overtreding. 

Onze Partners