Welkom bij Nedax, uw Duitsland en België adviseur

Nedax heeft sinds 1996 ervaring met het begeleiden van NL-bedrijven naar Duitsland en België. Met meer als 135 aangesloten MKB bedrijven is Nedax het grootste kenniscentrum inzake export begeleiding van NL bedrijven, werkzaam in Duitsland of België .

Nedax zorgt dat u meteen aan de slag kunt in Duitsland of België. Samen met u regelen we alle formaliteiten!!

Van 30 juli t/m 13 augustus is het kantoor wegens vakantie gesloten. Stuur een e-mail. LINK

Het laatste nieuws het eerst op nedax.nl

Soka-Bau verhoogt vakantiegeld afdrachten 2019 naar 15,4%

sokabauAlle Nederlandse bedrijven die vorig jaar werkzaamheden hebben verricht in Duitsland en geregistreerd staan bij Soka-Bau in Wiesbaden krijgen een brief van Soka-Bau waarin melding wordt gemaakt van de verhoging van de verplichte vakantiegeld afdracht vanaf 2019. Was voor 2018 de verplichte vakantiegeld afdracht 14,5%, deze nu verhoogd naar 15,4% vanaf 1 januari 2019. De oorzaak moet gezocht worden in nieuwe Duitse CAO afspraken tussen de navolgende bouwbranches en aanverwante beroepen zijnde:
 • Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
 • lndustriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt
 • Zentralverband des Deutschen Baugewerbes
Nederlandse bedrijven moeten hun personeel naast de verplichte Douane aanmelding ook melden bij het Duitse vakantiegeld fonds Soka-Bau. Van elk gewerkt uur op Duits grondgebied moet vanaf 1-1-2019, 15,4% worden afgedragen aan het Duitse vakantiegeldfonds: Soka-Bau. Van dit door de werkgever betaalde vakantiegeld wordt ongeveer 60% uitbetaald aan de werknemer op het eind van het kalenderjaar of na gereedkomen van het Duitsland project. 20% van dit betaalde vakantiegeld krijgt de werkgever terug als zijnde dubbel betaalde sociale premie afdrachten en 20% gaat naar de Duitse belastingdienst voor loonheffingen, dat door de werkgever eventueel ook kan worden teruggevraagd!
 
Om vakantiegeld uit Duitsland dus terug te krijgen zal zowel de werknemer als werkgever actie moeten ondernemen richting Soka-Bau. In de praktijk blijkt het voor Nederlandse bedrijven erg moeilijk om te communiceren met Duitse instanties. Vaak blijkt de Duitse taal een forse barrière te zijn. 
Nedax helpt haar leden om het betaalde vakantiegeld zoveel mogelijk weer terug te krijgen naar Nederland, voor zowel werkgevers als werknemers. Nu dat het boekjaar 2018 is afgesloten moet Soka-Bau dus overgaan tot uitbetalen van de vakantiegelden 2018 aan de Nederlandse werknemers en werkgevers in de verhouding 60% voor de werknemer en 40% voor de werkgever. Echter moet vanuit Nederland ook daadwerkelijk actie worden ondernomen! Wij helpen u graag hierbij.
 

Lidmaatschap tarieven 2019 Nedax

In Duitsland geldt een aanmelding-, vergunning- , en bewijsplicht voor NL bedrijven!

U kunt direct starten met de werkzaamheden in Duitsland, geen wachttijden,

mits  een van de trajecten wordt opgestart.

 • Traject voor bouw bedrijven.
 • €875
 • Samen met U regelen wij:
 • Vergunning Handwerkskammer
 • Belastingdienst (Freistellungsbescheinigung)
 • Melding en bewijsplicht naar de Zoll
 • Vakantiegeld afdracht naar Soka-Bau
 • Bestellen
 • Traject voor alle niet bouw branches
 • €295
 • Samen met U regelen wij:
 • Vergunning Handwerkskammer
 • Melding en bewijsplicht naar de Zoll
 • Bewijs-, meldingsplicht inzake minimumloon wetgeving
 • Bestellen

Boetes kunnen oplopen van € 30.000,- tot € 500.000,- per overtreding. 

Onze Partners